ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
°æÖ÷: aasqaasq
   Òƶ¯ÊåÊåÀÖÊÓ¿áÅÉCool1 DualÊÖ»úÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬ÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳
cool1Éú̬ÊÖ»ú²ÎÊý£º¸ßͨ652¡¢5.5Ó¢´ç1080P¡¢3GB/4GBÔË´æ¡¢32GB/64GBÄڴ桢ǰÖÃ500Íò+Ë«1300ÍòÏñËØÉãÏñÍ·¡¢ÀÖÊÓEUIϵͳ¡¢4060mAh¡¢1099Ôª/1499Ôª/1699Ôª
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6555 M44 2010-12-13 7865712793557 ³¯¸èÔÆÃÎ 9 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [¹Ù·½¹Ì¼þ] cool1 dual£¨C106£©¹Ù·½Ô­°æÏßË¢°ü(ÒѾ­ÌáÈ¡ËùÓÐÎļþ)  ...23456..203 aasqaasq 2016-8-28 243369684 252535345 4 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] cool1ÊÖ»úÈƹýBLËøÇ¿Ë¢µÚÈý·½TWRP RecoveryºÍÍêÃÀROOTµÄ·½·¨ attach_img  ...23456..407 xiaoyuchen 2016-9-21 4875140818 cjc720318 ×òÌì 17:21
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[ÌÖÂÛ] ÇëÎÊÄãÃÇÏÖÔÚÓõÄÄĸöROM ÐÂÈËÌû New heng3 °ëСʱǰ 012 heng3 °ëСʱǰ
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|LineageOS15|°²×¿8.1|¿ª»úÖÐÎÄ|ÇåÐÂÁ÷³©|XP¿ò¼Ü|V4ÒôЧ|CPUµ÷½Ú|GPUµ÷½Ú|¾«ÐĶ¨ÖÆ°æ attach_img  ...23456..8 zyyccb 2019-3-17 911059 wenhua12 3 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026SÎȶ¨°æ ¼«Ö¾«¼ò È«Ï¢¶Å±È Ê¡µç supersuȨÏÞ ÓÅ»¯ Á÷³© ÍƼöË¢»ú attach_img  ...23456..8 call_meؼСؼҶ 2019-1-9 951556 252535345 4 Ð¡Ê±Ç°
[ÇóÖú] C106 JUI recÉý¼¶ºó±äת Òѻظ´ New 932987725 9 Ð¡Ê±Ç° 346 932987725 8 Ð¡Ê±Ç°
[½Ì³Ì] ÍêÃÀÆƽâ°Ù¶ÈÔÆÏÂÔØÏÞËÙµÄÎÊÌ⣡ÊÖ»úÏÂÔØROMµÄÓû§±Ø¿´...BYС½Ü heatlevel  ...23456..40 ¤Ò¤ÅС½Ü 2017-1-6 47021656 964105767 15 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.8-017S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ¾«¼òÓÅ»¯ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..26 ©ÊÕ12 2018-2-7 30115145 cjc720318 ×òÌì 17:04
[ÇóÖú] ºÚשÇó¾È Òѻظ´ New 765519741 ×òÌì 12:09 281 ×·¡îÃÎÏë ×òÌì 16:19
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 È«Íø×î¼Ñ MIUI10.1.1.0 ÈËÁ³ºìÍâ ·ÉËÙÉÁµç V2°æ attach_img agree  ...23456..24 د×Ïá°ìá 2018-11-1 2875794 765519741 ×òÌì 14:47
[ÌÖÂÛ] Cool1µÄlineage16.0ÓÖ¸üÐÂÁË New chunjiahua 5 ÌìÇ° 5250 cfluokun ×òÌì 12:05
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|LineageOS16|19.04.18|ÇåÐÂÁ÷³©|³©ÍæÓÎÏ·|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...2 New zyyccb 3 ÌìÇ° 23267 wenhua12 ×òÌì 04:08
[ÌÖÂÛ] AospExtended-v6.4 Android9.0 New chunjiahua Ç°Ìì 14:33 0117 chunjiahua Ç°Ìì 14:33
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..20 super12 2018-7-29 2299359 tangli222 Ç°Ìì 14:32
[¼¯ºÏÌû] °²×¿£¬8.0µÄJUI£¬°áÀ´ÁË  ...23 lwdplmm 2018-9-18 255024 laizhaoziyuan Ç°Ìì 12:05
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ´¿¾»¶øÉú Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..18 ©ÊÕ12 2018-8-22 2139454 laizhaoziyuan Ç°Ìì 11:40
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 ¹Ù·½026S ·ÉËÙ¼ò½à ROOTȨÏÞ ³¬Ç¿´ý»ú È«¾ÖÃÀ»¯ Ç¿ÁÒÍƼö×îп¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..54 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-3-24 63618327 hehongfei 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026S ¹Ù·½¾«Æ· Éî¶È¾«¼ò ·ÉËÙÁ÷³© ÍêÃÀROOT Îȶ¨³¬Ç¿ attach_img agree  ...23456..77 ©ÊÕ12 2018-2-7 91424818 349605387 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 ¹Ù·½¾«Æ·026°æ ÍêÃÀROOT ¾«¼òÓÅ»¯ ΨÃÀ¶¨ÖÆ ¶àÏîÌØÉ« ÍêÃÀÌåÑé ×ÔÓðæ attach_img  ...23456..17 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-10 1989689 tangli222 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 lineage-8.1 ×Ô¶¨ÒåDPI Prop±à¼­ ÖÇÄܵ÷Ƶ ×îºÃÔ­Éú ´¿¾»ÊµÓà ROOT attach_img  ...2 super12 7 ÌìÇ° 15179 932987725 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|HavocOS|°²×¿8.1|×îбàÒë|Ç¿´ó×Ô¶¨Òå|¶à²Ê²à±ß|V4ÒôЧ|Xposed¿ò¼Ü|¸ß¼¶... attach_img agree  ...23456..11 super12 2019-1-5 1202562 765519741 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] Lineage OS16.0 Android9¸üРattach_img chunjiahua 2019-4-13 10440 calale 5 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] Lineage OS16.0 Android9ÓÐÒªµÄÂð chunjiahua 2019-4-9 8346 calale 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...23456..27 zyyccb 2018-9-23 3129219 wwwxq2018 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ C106 ÊÖ»úÉý¼¶ Journey UI ÐÂÈËÌû attach_img  ...2 n997 2017-10-4 2211331 wangyh316 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] cool 1 dual eui Ë¢Èëmagisk½Ì³Ì ÐÂÈËÌû attachment zhy521 2019-2-17 4534 hk353901705 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 Ó¡¶È°æ018s Ö§³ÖµçÐÅ¿¨ ÍêÃÀroot ¼«Ö¾«¼ò Éî¶ÈÓÅ»¯ Á÷³©Îȶ¨Ê¡µç ÍƼöË¢»ú attach_img agree  ...23456..33 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-4-20 38716377 ji1242922880 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 ¼òԼʵÓà Á÷³© Ê¡µç supersuÊÚȨ Çåзç¸ñ ¼«ÖÂÓÅ»¯ ·Ç·²ÌåÑé attach_img  ...23456..9 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-6-14 983485 yangnl 6 ÌìÇ°
[ÆäËû] תÊÖcool1dual 4+64G 9³ÉРzhy521 2019-3-3 3261 liupengji 7 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] NitrogenOS8.1.0 chunjiahua 2019-4-10 1170 ËéÐÄʯËæÐÄËùÓû 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|026SÎȶ¨°æ|ΨÃÀ¶¨ÖÆ|ÈýÐÇÖ÷Ìâ|S8ÅÜÂíµÆ||×ÔÉíʹÓÃÍƼö|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img zyyccb 7 ÌìÇ° 10100 lengbuding 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|HavocOS|°²×¿8.1|»ðÁ¦È«¿ª|´¿¾»Á÷³©|V4ÒôЧ|Xposed¿ò¼Ü||È«ÃæÊÖÊÆ|¸ß¼¶Éè... attach_img  ...2345 zyyccb 2019-2-11 521041 calale 2019-4-13 16:32
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|HavocOS|°²×¿8.1|»ðÁ¦È«¿ª|»¶ÀÖ³Ô¼¦|xposed¿ò¼Ü|×Ô¶¨ÒåDPI|Prop±à¼­|΢X... attach_img  ...23 zyyccb 2019-4-10 25276 932987725 2019-4-13 16:31
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉCool1 EUI5.8_18SºÚÓòÓÅ»¯°æ ÍêÕûROOT LIVEËøÆÁ V4ÒôЧ 7/10/11 attach_img  ...23456..16 ÎÒ°®¼¡Èâ 2017-10-17 1906059 Ö´µ¶ÊÖ³àÓëð½ 2019-4-12 12:44
[ÌÖÂÛ] EUI_TWRP3.1.0Ó¢ÎÄ°æ chunjiahua 2019-4-10 0103 chunjiahua 2019-4-10 15:54
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|HavocOS|°²×¿8.1|»ðÁ¦È«¿ª|»¶ÀÖ³Ô¼¦|V4È«¾ÖÒôЧ|xposed¿ò¼Ü|¸ß¼¶ÉèÖÃ|ÍÆ... attach_img  ...23456..24 zyyccb 2019-1-10 2804331 °ÙÓǽá 2019-4-10 05:37
[ÇóÖú] Ë¢÷È×åϵͳ»ù´ø¶ªÊ§£¬ÄÄλ´óÀоȾȺ¢×Ó ÐÂÈËÌû ìáС¹û×Ó 2019-4-7 088 ìáС¹û×Ó 2019-4-7 08:23
[ÇóÖú] ÄÄλ´óÉñ±¸·Ý¸öNVRAM°ü¸øÎÒ£¬ÎÒµÄIMEI²¹Ë¢¶ªÁË£¡Ð»Ð»£¡ Òѻظ´ whywwd 2017-12-11 111253 whywwd 2019-4-7 07:17
[ÇóÖú] Íâ·ÅÒôÁ¿Ð¡£¬ÄÜÔö´óÒôÁ¿Â𣿠Alexli0833 2019-4-6 081 Alexli0833 2019-4-6 23:40
[Ë¢»ú°ü] C106-6.0 Nubia from 4pda attach_img  ...2 °¥ÔµÀ´Èç´Ë 2019-2-16 23661 l13776104561 2019-4-6 22:09
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 ÏßË¢¾Èש°ü Ïêϸ½Ì³Ì ½â¾ö ¶¨ÆÁ ºÚÆÁµÈ º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì attach_img  ...23456..15 Сү·¶¶ù 2018-6-14 1709372 ìáС¹û×Ó 2019-4-6 21:54
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|lineage15.1|×Ô¶¨ÒåDPI|Prop±à¼­|½ÚÈÕ¾ÞÏ×||À´µçÉÁ¹â|Ðü¸¡ÍøËÙ|´¿¾»ÊµÓÃ|... attach_img  ...2345 zyyccb 2019-2-20 50952 liupengji 2019-4-6 14:47
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|Havoc-Oreo|×îÇ¿Ô­Éú|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|Xposed¿ò¼Ü|V4ÒôЧ|È«ÃæÊÖÊÆ |AI¶à¹¦ÄÜ|¸ß... attach_img  ...23456 super12 2019-3-13 61861 zolout 2019-4-6 14:35
[Ë¢»ú°ü] cool1 eui5.8 17s¾Èש°ü ÐÂÈËÌû  ...2 zhangyang87224 2017-10-14 152361 À²À²À²464 2019-4-6 07:20
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106-8ͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-3 1430 À²À²À²464 2019-4-6 07:05

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-4-22 22:28 , Processed in 0.738415 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网