ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
  Òƶ¯ÊåÊå´ºÀ×HD¿áÅÉ7298AÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩ¿áÅÉ7298AË¢»úROM,¿áÅÉ7298A¹Ù·½¹Ì¼þ,¿áÅÉ7298AÒ»¼üroot½Ì³Ì,¿áÅÉ7298AÈí¼þÏÂÔØ,¿áÅÉ7298AÓÎÏ·ÏÂÔØ,¿áÅÉ7298AÊÖ»úÇý¶¯,¿áÅÉ7298AÊÖ»ú²ÎÊý,¿áÅÉ7298AÊÖ»úÆÀ²â,¿áÅÉ7298AÅÜ·ÖPK¶Ô±È,¿áÅÉ7298A¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,ΪÄúÔÚ¹ºÂò¿áÅÉ7298AʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ¿áÅÉ7298A²úÆ·²ÎÊý:¡¾MT6582Ëĺˡ¿¡¾1.3Ghz¡¿¡¾WCDMA/GSMË«¿¨¡¿¡¾5.5Ó¢´ç1280x720·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 4G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊå¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  7298AȺºÅ£º 298192977    7298DȺºÅ£º137025033 (ÍøÓÑȺÐèÑû°æÖ÷£¬·ñÔòÒ»ÂÉɾ³ý!)
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6544 M44 2010-12-13 7851712467172 h522240486 3 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [Èí¼þ] ¿áÅÉ´ºÀ×HD-7298AÖÐÎÄCWM-Recovery»Ö¸´ÏµÍ³1.0Õýʽ·¢²¼£¡»¶Ó­ÏÂÔØ  ...23456..133 Ò¹ÒѳÁĬ 2014-4-1 159243923 Æ®Áã¿Í2001 2018-7-30 20:40
±¾°æÖö¥ [Èí¼þ] ¿áÅÉ´ºÀ×HD-7298DÖÐÎÄCWM-Recovery»Ö¸´ÏµÕýʽ·¢²¼£¡»¶Ó­ÏÂÔØ attach_img  ...23456..128 СÁº593 2014-7-14 152547731 3528965856 2018-5-12 17:09
±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ¡¾½ô¼±Í¨Öª¡¿ÇëÎðÓð²ÖÇRECË¢ÈëMIUI£¡£¡£¡²»¼æÈÝ£¡£¡£¡ ±ðÄÖ¹ÖÊÞ¾ý 2014-5-10 105893 jkjoy 2014-12-11 21:35
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
¿áÅÉ7298DÂÛ̳_¿áÅÉ7298AÂÛ̳_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þ - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18
博聚网
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298A×îÐÂMIUI6·ç¸ñÆƽâÖ÷Ìⳬ¶à¸ß¼¶ÉèÖü«ÖÂÁ÷³©°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..19 1099438829 2014-9-1 21616718 ÔÚ·ÉÏ125 7 ÌìÇ°
[7298A ROM] [µØÖ·ÒѸüÐÂ]¿áÅÉ7298A¹Ù·½coolUI5.5ÍêÃÀROOT»¤Ä¿¾µÎȶ¨Á÷³©´óÄÚ´æÔöÇ¿¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..28 1099438829 2014-9-29 33219794 mybilly 2019-2-9 19:38
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298D ¹Ù·½¹Ì¼þ°ü Ë¢»ú¹¤¾ß Çý¶¯ÏÂÔØ attach_img heatlevel  ...23456..190 zjy61578 2014-6-10 227461655 nmgwt170824 2019-1-23 10:34
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_vivo5.9.1_V1.6 ÇåÐÂÃÀ¹Û Îȶ¨Á÷³© 2015.1.30¸üРattach_img  ...23456..11 37¡æÑô¹â 2014-8-25 12514228 ¡¬¶¨ÐÄ¡¬ 2018-10-25 22:36
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_lewaOS5.1_V2.0×îÖÕÎȶ¨°æ»ùÓÚÀÖÍÜ5¹Ù·½6ÔÂ5ÈÕ¸üеװü attach_img  ...23456 37¡æÑô¹â 2015-6-8 718743 ¡¬¶¨ÐÄ¡¬ 2018-10-25 22:35
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_LeWaOS6_V3.0£¨ÀÖÍÜ6¹«²â°æ170ÆÚ5ÔÂ23ÈÕ¸üУ© attach_img  ...234 37¡æÑô¹â 2015-6-1 385177 kunghao 2018-9-13 10:55
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298A¹Ù·½coolUI5.5ÍêÃÀROOT»¤Ä¿¾µÎȶ¨Á÷³©´óÄÚ´æÔöÇ¿ÏßË¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..18 1099438829 2014-9-29 20916039 Æ®Áã¿Í2001 2018-7-31 18:19
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298a ¹Ù·½033¹Ì¼þ||Êý×ÖµçÁ¿||¼«¶È¾«¼ò||ËÙ¶ÈÓÅ»¯||ODEXÊ¡µç¿¨Ë¢°ü0329 attach_img heatlevel agree  ...23456..45 ö©ö© 2014-3-29 53923395 Æ®Áã¿Í2001 2018-7-30 19:49
[7298A ROM] »ùÓÚÔ­Éú°²×¿ CM11 ´óÁ¿kitkatAPP attach_img heatlevel agree  ...23456..10 1099438829 2014-9-10 11813834 zj260217698 2018-5-17 22:42
[ÇóÖú] Ë¢»úre½çÃ棬ÎÞ·¨¹ÒÔØ£¬ÏÖÔÚÒ²¿ª²»ÁË»úÁË Ð¡¶ûÑÅ 2018-4-3 0620 С¶ûÑÅ 2018-4-3 01:16
[7298A ROM] ¿áÅÉ´ºÀ×HD-7298AÖÕ½á°æmiuiv5¼«ÖÂÁ÷³©°æ attach_img heatlevel  ...23456..20 1099438829 2014-8-22 22917319 125shu7y 2018-3-31 22:56
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_AliyunOS3.0_V1.4£¨°¢ÀïÔÆ3.0Ôö¼Ó ¿ª»úÓÅ»¯ Ò»¼ü»»»ú£© attach_img  ...234 37¡æÑô¹â 2015-5-17 457182 chinkedman 2018-3-23 09:57
[7298D ROM] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿ºìÃ×FuntouchOS 5.7.1 ¹«²â°æØ­ÐÞ¸´ÖÚ¶àBUGØ­ÖØ°õÍƼöØ­ÍêÃÀÌåÑé attach_img heatlevel agree  ...23456..17 СÁº593 2014-7-14 19217522 fen0218 2018-3-16 09:48
[¼¯ºÏÌù] ¿áÅÉ7298A´ºÀ×HD¹Ù·½ÏßË¢¾Èש°ü£¬ÏßË¢¾Èש£¬×©×©±Øɱ£¬½â¾öÒ»ÇÐÈí¼þ¹ÊÕÏ£¡ÇײâºÃÓÃ... attach_img  ...2 Íò½ðËþ 2015-8-28 145500 chousf 2018-2-21 03:56
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298a-°Ù¶ÈÔÆOS ROM57¹«²â°æ ´ÓпªÊ¼ attach_img  ...23 1099438829 2014-9-26 314586 ruwurufeng 2018-2-3 19:14
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ7298a ´ódata²¹¶¡¼°ËµÃ÷ attachment  ...2 1099438829 2014-9-25 165699 ruwurufeng 2018-2-3 17:32
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ´ºÀ×HD-7298AÐ޸ĴóDATA·ÖÇø,ÔÙÒ²²»ÅÂÄÚ²¿´æ´¢²»×ã!(Óп¨Ë¢°ü) attach_img heatlevel agree  ...23456..52 Ò¹ÒѳÁĬ 2014-4-7 62331474 ruwurufeng 2018-2-3 15:28
[ÇóÖú] µçÄÔÒѾ­Á¬½ÓÉÏÊÖ»úµ«ÊÇË¢»ú³ÌÐòÎÞ·¨Á¬½Óµ½ÊÖ»ú ‡—‡— 2018-1-20 0347 ‡—‡— 2018-1-20 05:04
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_MIUI6_V1.7(MIUI6È«¾ÖÖ÷Ìâ°æ2015.02.05¸üУ© attach_img  ...23 37¡æÑô¹â 2015-2-5 336125 ‡—‡— 2018-1-20 01:01
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_MIUI6_V1.9(MIUI6СÃ×note°æ2015.03.25ÐÞ¸´°æ£© attach_img agree  ...23456..12 37¡æÑô¹â 2015-3-26 13212546 vvso 2018-1-13 17:07
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_MIUIV5_V2.1£¨5¸ñÐźÅÂú×ãÇ¿ÆÈÖ¢£© attach_img  ...234 37¡æÑô¹â 2015-5-10 476416 bjmsyuan 2017-12-28 21:20
[7298D ROM] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿¿áÅÉ7298d ÒÆÖ²µÚ196ÖÜMIUI V5_4.7.13_Ê×·¢¹«²â°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..50 СÁº593 2014-7-14 59528747 bjmsyuan 2017-12-16 20:37
[7298D ROM] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿¿áÅÉ7298D_Fo ntouchOS5.7.1_ÐÞ¸´ÄÚÍâÖô¢´æ_ÐÞ¸´´óÁ¿BUG_7.15 attach_img heatlevel agree  ...23456..45 СÁº593 2014-7-15 53226691 zgygjy 2017-12-10 13:08
[ÇóÖú] 7298dÏßË¢»úʱ²åÉÏUSbÏÔʾ³äµç£¬Ê²Ã´Ô­Òò?¸Ã³öºÎ´¦Àí? ws66888 2017-12-1 0279 ws66888 2017-12-1 02:11
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298DÊÛºóרÓÃË¢»ú°ü ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..16 haidaofei 2014-6-22 19030832 ws6668888 2017-11-19 15:15
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D_Coollife5.5 beta3.0 attach_img  ...2345 15091657234 2016-3-9 537154 ws6668888 2017-11-19 15:11
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D_MIUIV5÷È×å¶Å±È¾«¼ò°æ attach_img  ...23456..8 15091657234 2015-12-3 9411164 ws6668888 2017-11-19 15:05
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298A È«ÃæË÷ÄáÃÀ»¯||È«¾Ö±³¾°||ºìÉ«·ç¸ñ||Ê¡µçÓÅ»¯||ËÙ¶ÈÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü0416 attach_img heatlevel  ...23456..10 zhouzhou! 2014-4-16 11211827 »¹ÓÐÍõ·¨Âð 2017-10-5 22:40
[7298A ROM] ³¬ÃÀ»ªÎªEMUIìÅ¿áÌåÑ鳬¼¶Á÷³©¾ªÑÞÀ´Ï® attach_img heatlevel agree  ...23456..13 1099438829 2014-9-28 14614504 nhlzflsp 2017-10-1 07:14
[7298A ROM] ¡¾ÒÑÉÏ´«¡¿ MIUIºÏ×÷¿ª·¢×é_MIUI_4.4.6_Õýʽ°æ_ÿÖÜÔÚÏßOTA¸üУ¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..56 Ò¹ÒѳÁĬ 2014-4-1 67129795 caofan0606 2017-8-13 13:25
[7298D ROM] Coolpad7298D_vivo Funtouch os2.0ÖÕ½á¶þ°æ(Éî¶È¸ß·Â ϸ½ÚÓÅ»¯) attach_img agree  ...2345 15091657234 2015-10-19 557898 fex 2017-7-31 12:58
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_LeWaOS6_V2.9£¨ÀÖÍÜ6¹«²â°æ169ÆÚ5ÔÂ15ÈÕ¸üУ© attach_img 37¡æÑô¹â 2015-5-17 51424 syqq115577 2017-7-31 11:18
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_LeWaOS6_V2.5£¨ÀÖÍÜ6¹«²â°æ164ÆÚ3ÔÂ27ÈÕ¸üУ© attach_img  ...2 37¡æÑô¹â 2015-3-31 192841 syqq115577 2017-7-31 09:24
[ÇóÖú] ´ó¼ÒºÃ Ë¢»úʱ³öÏÖÕâ¸öÎÊÌâÔõô½â¾ö°¡ ÐÂÈËÌû attach_img topadmn 2017-7-24 1285 topadmn 2017-7-24 17:58
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_lewaOS5.1_V1.9×îÖÕÎȶ¨°æ£¨»ùÓÚÀÖÍÜ5¹Ù·½5ÔÂ27ÈÕ¸üеװü attach_img  ...2 37¡æÑô¹â 2015-6-1 203739 3101876156 2017-6-21 12:45
[Òѽâ¾ö] ¿áÅÉ7298DÏßË¢¾Èש³É¹¦¾­Àú! ÐÂÈËÌû attach_img  ...2 wj688 2015-8-14 1822515 gjfgjksdhk 2017-6-13 17:58
[7298A ROM] LEWA×îаæ144ÆÚ¾«¼òÓÅ»¯Í¬²½¸üРattach_img  ...2 1099438829 2014-9-20 122735 wei969561847 2017-6-11 20:59
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298AÒÚͨI6 ÃÀ¹Û´ó·½ ¼ò½àÇåˬ ¼«¶ÈÁ÷³© Ê¡µçÎȶ¨Ë¢»ú°ü attach_img  ...23456..7 1099438829 2014-9-11 7710982 libr129 2017-6-11 20:55
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298a È«ÐÂÈ«Ãæ033 Funtouch OS·ç¸ñÓÅ»¯||ËÙ¶ÈÓÅ»¯||¾«¼òÓÅ»¯||Á÷³©ÍêÃÀ¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..27 ö©ö© 2014-3-31 31919740 wei969561847 2017-6-11 01:47
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298A color 2.0ϵͳÎȶ¨Á÷³©Ê¡µç attach_img heatlevel  ...23456..11 1099438829 2014-9-30 12713079 lifghdi1 2017-6-5 16:36
[7298A ROM] VIVO FuntouchOS 1.27.1 ÌåÑéVIVOµÄ¼«ÖÂÒôЧ ÐÂÈËÌû attach_img  ...23 ÕÔ֮ΪÕÔ 2015-7-11 335923 lifghdi1 2017-6-5 10:45
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_MIUI6_V1.8(MIUI6СÃ×note°æ2015.02.11¸üУ© attach_img  ...23 37¡æÑô¹â 2015-2-11 275335 sxllmnp 2017-5-19 22:55

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-2-22 12:13 , Processed in 0.848065 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网