ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
  Òƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ´óÉñF1ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩ¿áÅÉ´óÉñF1Ë¢»úROM,¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½¹Ì¼þ,¿áÅÉ´óÉñF1Ò»¼üroot½Ì³Ì,¿áÅÉ´óÉñF1Èí¼þÏÂÔØ,¿áÅÉ´óÉñF1ÓÎÏ·ÏÂÔØ,¿áÅÉ´óÉñF1ÊÖ»úÇý¶¯,¿áÅÉ´óÉñF1ÊÖ»ú²ÎÊý,¿áÅÉ´óÉñF1ÊÖ»úÆÀ²â,¿áÅÉ´óÉñF1ÅÜ·ÖPK¶Ô±È,¿áÅÉ´óÉñF1¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,½ß³ÏΪÄúÔÚ¹ºÂò¿áÅÉ´óÉñF1ÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ¿áÅÉ´óÉñF1Ó²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6592°ËºË¡¿¡¾1.7Ghz¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«¿¨¡¿¡¾5.0Ó¢´ç720P·Ö±æÂÊ¡¿¡¾2G+8G¡¿¡¾888Ôª¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º374066280  2ºÅȺ£º 3ºÅȺ£º  (ÐèÑû°æÖ÷£¬·ñÔòɾ³ý!)
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6565 M44 2010-12-13 7877913048607 xiaoleilll 1 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1Ë¢»ú½Ì³Ì¡¢Çý¶¯ÏÂÔØ¡¢Ë¢»ú¹¤¾ßÏÂÔØ£¬SP_Flash_ToolÏßË¢½Ì³Ì attach_img  ...23456..3424 Àä·ç 2014-1-30 41085683437 fzsaber ×òÌì 14:28
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] [2014-2-7¸üлָ´»ù´ø]¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½042ÎÞÐ޸İæ|¾Èש|OTA|±£ÐÞרÓÃÏßË¢°æ attach_img  ...23456..1089 Àä·ç 2014-2-2 13063350677 xiaoshi666 2019-6-7 16:56
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿¿áÅÉ8297/´óÉñF1Òƶ¯°æÖÐÎÄTWRP Recovery v2.8.0.0/¹Ù·½recovery attach_img  ...23456..212 ·ÉÀÇ 2016-3-13 253256408 СëàÍà 2019-6-7 11:18
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] [Òƶ¯ÊåÊå]¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1¶ªÊ§imei²»ÔÚÅÂ,רÓÃÓÀ¾ÃдÂ빤¾ßÀ´ÁË attach_img  ...23456..364 Àä·ç 2014-2-6 4366129229 cibei 2019-5-31 21:02
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
¿áÅÉ´óÉñF1ÂÛ̳_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÏßË¢°ü¡¿¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½4.4.2-037ÏßË¢°ü£¬ÎÞÈκθĶ¯¾ÈשרÓ᣺¬Çý¶¯¡¢¹¤¾ß 11.05 attach_img heatlevel  ...23456..71 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-11-5 84022820 Yuan365 4 Ð¡Ê±Ç°
[½Ì³Ì] RecoveryË¢»ú³ö´í£¡ÎÞ·¨¹ÒÔØcache£¬data£¬system·ÖÇøµÄ½â¾ö°ì·¨ attach_img heatlevel agree  ...23456..422 RMG 2014-11-15 5061131653 whu2312014 ×òÌì 15:47
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ´óÉñF1Òƶ¯°æ) 069ÆÚ Ê±¼äËøÆÁ Ë«ÅÅÍøËÙ WiFi MM²é¿´ ROOT ¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...234 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-11-3 40743 fff103tw 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñf1Òƶ¯ MIUI9¿ª·¢°æ Ë¿»¬Á÷³© Ö÷ÌâÆƽâ ÂÌÉ«¾«¼ò ¼±ËÙÓÅ»¯ ¿ìÈçÉÁµç °²È«Ê¡µç attach_img  ...23456..12 ×Ë̬ؼcool 2018-3-18 1375849 15869232209 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¼òµ¥½Ì´ó¼ÒʹÓÃ϶űÈÒôЧ-¹ØÓÚÉùÒô´óСÒÔ¼°ÒôЧÎÊÌâÉèÖÃС¼¼ÇÉ attach_img heatlevel  ...23456..240 ½ã½ãaa 2015-3-19 287058429 tcsyx 4 ÌìÇ°
[ÆäËü] ¡°Ô°ëСҹÇú¡±ÖйúºÃÉùÒô³ÂÀÖ»ù°æÕðº³À´Ï®£¬ÊÇÎÞËðflacÓ´£¡£¡£¡£¡ attach_img heatlevel  ...23456..36 ¹«×Óϲ»¶2 2014-9-3 42123658 SuperZA 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Coolpad8297F1=EMUI3.0¹ú¼Ê°æ-ÍøËÙ-ÔËÓªÉÌDIY-¶Å±È-Ö÷ÌâXXxx-root¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..21 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-9-13 2519350 ndjpb001 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1Òƶ¯ Éî¶È¾«¼ò ÍêÃÀRoot Îȶ¨ÊµÓà ʡµçÓÅ»¯ Á÷³© È«ÐÂÌåÑé°æ attach_img  ...2345 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-8-13 543153 zhqifu 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297/¿áÅÉ´óÉñF1_ÊÖ»ú¶Ë±¸·Ý»Ö¸´NV²ÎÊý+IMEI´®ºÅ&ÐÞ¸´»ù´øδ֪¹¤¾ß heatlevel  ...23456..88 RMG 2015-1-20 104934102 DIM1989 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù°ü4.4-048¸üУ¬´«³Ð¾­µä£¬ÍøËÙÏÔʾ£¬¸ß¼¶ÉèÖõ¥Ë¢12.03 attach_img heatlevel  ...23456..23 ¹¤×÷µÚÒ» 2015-12-3 2727413 1142952841 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ´óÉñF1(Òƶ¯°æ) 068ÆÚ ¹Ù·½¾«¼ò RootȨÏÞ ÍøËÙÏÔʾ ʱ¼äËøÆÁ ×ÀÃæÅŲ¼ Îȶ¨Ê¡µç attach_img  ...23 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-3-15 26817 1142952841 7 ÌìÇ°
[Èí¼þ] MT6592/MTK6592°ËºËË¢»ú¹¤¾ßSP_Flash_Tool_v5.1352.01.zipÖÐÎİ棬2014Äê3ÔÂ6ÈÕ×îаæ heatlevel agree  ...23456..1008 bejay 2014-3-6 12094209200 ZJ7331375 2019-6-8 23:48
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1Ä¿Ç°×îÍêÉƵÄCWM Recovery»Ö¸´ÏµÍ³Õýʽ·¢²¼£¬2ÔÂ14ÈÕ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..808 ghbhaha 2014-2-15 9688230370 single0411 2019-6-8 02:00
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½Ë¢»úÈí¼þCDSÉý¼¶¹¤¾ßv4.29ʹÓÃͼÎĽ̳̣¡ heatlevel agree  ...23456..197 ÂÞ΢ 2014-1-22 235247836 xiaoshi666 2019-6-7 17:05
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1 recovery Ò»¼üË¢È빤¾ß attach_img digest heatlevel agree  ...23456..993 ghbhaha 2014-1-23 11907305194 СëàÍà 2019-6-7 11:24
[Òѽâ¾ö] ¿áÅÉ´óÉñF1 MIUI6ÉùÒôÔö´ó²¹¶¡£¨ÒѸüÐÂÏÂÔصØÖ·£© heatlevel  ...23456..99 2858128 2015-2-12 117627534 kongqiboy 2019-6-7 07:58
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1_12.16¸üÐÂ_Ô­Éú°²×¿4.4ÖÕ½á°æ_¸ß¼¶ÉèÖÃ_ÐÞ¸´ÆÆÒô_¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..124 RMG 2014-12-16 147642247 СÎÏÅ£6ºÅ 2019-6-6 10:19
[Ë¢»ú°ü] ÔÛÃÇ´óÉñµÄCOLOR OSÖÕÓÚ³öÀ´ÁË£¡¹Ù·½ÊÊÅ䣡~ͬѧÃÇËÙ¶ÈȥˢÆð°¡£¬ÕâOSÕæÐĺÃÓÃŶ£¡£¡ heatlevel  ...23456..94 tidastt 2014-5-4 111732164 СÎÏÅ£6ºÅ 2019-6-6 10:15
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1¿ª»úÏÔʾfactory mode×ÖÑùµÄ½â¾ö°ì·¨ heatlevel  ...23456..88 Àä·ç 2014-1-30 104927462 xuepeigen 2019-6-5 11:39
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚË¢Á˵ÚÈý·½recÓÖ±ä³ÉÁ˹ٷ½recµÄ½â¾ö·½·¨ heatlevel  ...23456..69 ghbhaha 2014-2-18 82720267 timyoung 2019-6-5 03:10
[½Ì³Ì] ´óÉñF1Òƶ¯°æ°²×¿4.4Ë¢recºÍroot½Ì³Ì£¬È«ÇòÊ×·¢ attach_img heatlevel agree  ...23456..334 wsklsz 2014-8-16 400376593 timyoung 2019-6-5 03:03
[ÆäËü] ´óÉñF1Ë¢»ú¹¤¾ß£¬¿áÅÉ8297Éý¼¶recoveryË¢»ú¹¤¾ß heatlevel  ...23456..26 Àײ¼Ë¹ 2014-1-27 30912916 timyoung 2019-6-5 03:00
[ÆäËü] ΪF1Á¿Éí´òÔìµÄTWRP 2.8.1.0 attach_img heatlevel agree  ...23456..26 СÇï¾ö°Á 2015-7-24 3019794 timyoung 2019-6-5 02:55
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297´óÉñF1¹Ù·½Ë¢»úͼÎĽ̡̳¢Ë¢»ØÔ­³§rom·½·¨ attach_img heatlevel  ...23456..482 alex.h 2014-1-30 578187056 timyoung 2019-6-5 01:38
[Èí¼þ] ¡¾²»Ë¢»úµÄÐÞ¸´MACµÄ·½·¨¡¿wifi macµØÖ·¶ªÊ§ nvram warming err=0x01 µÄ½â¾ö°ì·¨ heatlevel  ...23456..38 Ò»ÖÜÄ¿_¤Î_Åó 2015-3-14 45515922 gpc0429 2019-6-4 15:32
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ´óÉñF1Ïßˢˢ»úÇý¶¯°üº¬Çý¶¯°²×°½Ì³Ì·¢²¼ heatlevel  ...23456..185 Àײ¼Ë¹ 2014-1-27 220863418 ldkjflajdlfaj 2019-6-3 18:41
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8297 ´óÉñF1 Ô­³§°ü 4.2.034.P1.140118.8297.CPB attach_img heatlevel  ...23456..117 zmw0510 2014-2-5 139373985 zhqifu 2019-6-3 09:12
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1 Ô­Éú°²×¿4.4.2 AOSP kitkat ¼«ËÙ´¿¾»°æ V150523 attach_img heatlevel agree  ...23456..95 RMG 2015-5-23 113935952 qq9898720 2019-6-2 18:46
[ÆäËü] ¡¾È«ÍøÊ×·¢¡¿¿áÅÉ8297ÖÐÎÄRecovery´óÉñF1ÆƽâȨÏÞÒÔ¼°ROOTË¢»ú±Ø±¸¹¤¾ß attach_img heatlevel  ...23456..109 Àײ¼Ë¹ 2014-1-20 130330548 962217602 2019-6-2 16:23
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ´óÉñF1ÏßË¢¸üÐÂÖÐÎÄrecovery¡¢¿¨µÚÒ»ÆÁ²»¿ª»ú¸üÐÂrecovery attach_img heatlevel agree  ...23456..168 Àײ¼Ë¹ 2014-1-27 201449927 962217602 2019-6-2 16:18
[½Ì³Ì] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåÈ«¹úÊ×·¢¡¿¿áÅÉ´óÉñF1½øÈërecovery״̬£¡ heatlevel  ...23456..205 ·çÁ÷µÄ¶¹×Ó 2014-1-9 245745921 962217602 2019-6-2 16:16
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ´óÉñF1Ò»¼üROOT½Ì³Ì£¬¿áÅÉ8297ÆƽâȨÏÞroot·¢²¼¡£ attach_img heatlevel agree  ...23456..976 jack44 2014-1-18 11704162153 962217602 2019-6-2 16:16
[Ë¢»ú°ü] [2014-1-28]¿áÅÉ´óÉñF£±Ò»¼ü¸üÐÂÖÐÎÄrecovery£¬¹Ù·½recovery£¬ROOTÈýºÏÒ»°æ(¹Ù·½OTA) attach_img digest heatlevel agree  ...23456..1678 Àä·ç 2014-1-22 20134421737 962217602 2019-6-2 16:10
[Ë¢»ú°ü] ´óÉñF1Òƶ¯ MIUI9¿ª·¢°æ ¿ìÈçÉÁµç »¤ÑÛģʽ ¶Å±ÈòñÉßË«ÒôЧ ÆÁÄ»ÖúÊÖ ¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23456..14 ÌðÐÄСÍè×Ó 2017-11-28 1593835 1981z 2019-6-2 13:13
[Ë¢»ú°ü] ´óÉñF1Òƶ¯ MIUI9 V9.5Îȶ¨ Ö÷ÌâÆƽâ Xposed ²¼¾ÖÇл» DPI ¸ß¼¶ÉèÖà ʡµç ¾«Æ·±ØË¢ attach_img  ...23456..43 ½ã½ãaa 2018-3-24 50512309 1981z 2019-6-2 13:10
[½Ì³Ì] ½â¾öwindowsÎÞ·¨ÔËÐÐMTK6592 spÏßË¢¹¤¾ßÎÊÌâ·½·¨£¡ heatlevel  ...23456..17 xcl19980518 2015-2-4 1927813 Ðé»Ã123 2019-6-1 22:41
[Ë¢»ú°ü] ¡¾16.01.08¡¿¿áÅÉ´óÉñF1 ÒÆÖ²InnJoo 2016ÐÂÄê°æ »ðºì»ðºì Á÷³©ÇåРÃÀ¹ÛÊ¡µç attach_img  ...23456 ÆÓؼСÝÕ 2016-1-8 604554 yfextn 2019-6-1 20:01
[Ë¢»ú°ü] ¡¾16.8.30¡¿¿áÅÉ´óÉñF1 freeos V4.0 аæÈ«¹¦ÄÜ ³¡¾°×ÀÃæ ÖÇÄܸ¨Öú´ó¼¯ºÏ attach_img  ...2345 ÆÓؼСÝÕ 2016-8-30 582517 yfextn 2019-6-1 19:59
[ÌÖÂÛ] ÌìÓï Nibiru H1Ê׸öAndroid 5.1.1 CM12.1 ÒѾ­³öÀ´ÁË£¡ÓдóÉñ¸ÐÐËȤÒÆÖ²×ßÆ𲻣¡ heatlevel  ...23456..24 pssyz 2015-7-6 28213066 dewwu 2019-6-1 10:31
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297¿áÅÉ´óÉñF1_ÖÐÎÄTWRP2.7-recoveryÐÞÕý°æ¸üÐÂ-Ö§³ÖUÅÌģʽ¹ÒÔØ heatlevel agree  ...23456..702 RMG 2014-9-28 8414203510 HhjfJF 2019-6-1 09:33
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1¾Èש°ü ¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½064ÏßË¢°ü Ô­×Ìԭζ»Ö¸´»ù´ø¾Èש±Ø±¸ heatlevel  ...23456..43 ll554152742 2014-4-7 51420599 980976266 2019-5-31 21:21

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-6-16 19:24 , Processed in 0.752419 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网