ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

¿áÅÉÊÖ»úÂÛ̳ ½ñÈÕ: 2|Ö÷Ìâ: 1174

   Òƶ¯ÊåÊå¿áÅÉÊÖ»úÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦Îª¹ã´óÍøÓÑÌṩ¿áÅÉÊÖ»ú¹Ù·½ROMË¢»ú,¿áÅÉÊÖ»úÉý¼¶¹Ì¼þ,¿áÅÉÊÖ»úÒ»¼üROOT½Ì³Ì,¿áÅÉÊÖ»úÈí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ,¿áÅÉÊÖ»úUSBÇý¶¯,¿áÅÉÊÖ»ú²úÆ·²ÎÊý,¿áÅÉÊÖ»úÆÀ²â,¿áÅÉÊÖ»úÏúÊÛ¼Û¸ñ,ÊÇÄú¹ºÂò¿áÅÉÊÖ»úʱ×îÓмÛÖµµÄÒÀ¾Ý¡£
¿áÅÉÊÖ»úÂÛ̳ÊÇÒ»¸öÐÂÂÛ̳£¬Ä¿Ç°¿áÅÉÊÖ»ú×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíÌî³ä£¡
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6566 M44 2010-12-13 7878913067214 2775041803 10 Ð¡Ê±Ç°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
¿áÅÉÊÖ»ú½»Á÷ÂÛ̳_¹Ù·½Ô­³§ROMË¢»ú½Ì³ÌÏÂÔØ»ùµØ - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ·æÉÐ3 (Y803-9/È«Íøͨ) ¹Ù·½¾«¼ò Éî¶ÈÓÅ»¯ Îȶ¨ÊµÓà ¼«ÖÂÌåÑé Ê¡µç°æ attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2018-10-23 22947 yybmayulan °ëСʱǰ
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8720l Çåзç¸ñ Ö÷ÌâÆƽâ ×îо«¼ò Îȶ¨Á÷³©ºÃÓà ´óÔË´æ ¼±ËÙÊ¡µç attach_img  ...234 ×Ë̬ؼcool 2018-1-13 451399 xu270506566 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8720L ¼«¼òÓÅ»¯ ÍøË٠ʱ¼äËøÆÁ ÇåÎúÁ÷³© Îȶ¨ ³Ö¾Ã´ý»ú attach_img call_meؼСؼҶ 2018-4-14 10563 xu270506566 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉÊÖ»ú¸ü¸Ä´®ºÅ»Ö¸´IMEI ¸ü»»SNÂë À¶ÑÀWIFIµØÖ·ÓÀ¾ÃдÈëµÄ½Ì³Ì£¡½â¾öIMEIÎÞЧÎÊÌâ heatlevel  ...23456..89 bejay 2014-2-7 105958167 zhhattk 6 ÌìÇ°
[¼¯ºÏÌù] ¿áÅÉ8732×îаæÔ­³§ÏßË¢°ü+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³ÌÈ«Ì××ÊÁϽâ¾ö¿¨mode½çÃæµÈÒ»ÇÐÈí¼þÎÊÌâ attach_img  ...2 ldy0413 2016-2-4 122667 ffsgafgfrf 2019-6-9 21:49
[½Ì³Ì] ¡¾cofface¡¿¿áÅÉÊÖ»úÉý¼¶ÖúÊÖCoolpad Download AssistantË¢ÖÐÎÄrecoveryͼÎÄ½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..70 ÆïÊ¿Íõ 2015-3-19 83841990 wasd63330 2019-6-8 15:30
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ 5892 ¾«¼òÓÅ»¯ ÍêÃÀRoot ״̬À¸ÍøËÙ Ö÷ÌâÆƽâ ʱ¼ä¾Ó×ó Îȶ¨Ê¡µç°æ attach_img ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-2-10 5457 ×··çÖðµç 2019-6-6 22:27
[ÇóÖú] ¿áÅÉ 8089 ¿ª»ú¿¨ÔÚ3G»­Ãæ ²»Äܽøϵͳ ¿ÉÒÔ½ø¹Ù·½Rec Á¬µçÄÔÇý¶¯ÏÔʾ´íÎó£¬ÎÞ·¨Á¬Í¨ÊÖ»ú qj9928 2019-6-3 062 qj9928 2019-6-3 14:10
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8730l Îȶ¨ Ê¡µç¼¼Êõ ´óÔË´æ ¼«¶ÈÁ÷³©°æÍêÃÀ³ÊÏÖ Êʺϳ¤ÆÚʹÓà attach_img ×Ë̬ؼcool 2018-1-15 6550 qlmgww 2019-6-2 23:09
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ5892 CoolUI5.7 ¾«¼ò Îȶ¨ Á÷³© ÍêÃÀRoot vCoolUI5.7.083 attach_img heatlevel  ...23456..22 À´×ÔÌ«ÑôµÄС±ò 2015-1-14 26013451 wqq466482303 2019-6-2 20:29
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ5892µÚÈý·½ÖÐÓ¢ÎÄË«Óï°æCWM recovery»Ö¸´ÏµÍ³Õýʽ·¢²¼ attach_img heatlevel  ...23456..33 ÆïÊ¿Íõ 2015-3-19 38927093 wqq466482303 2019-6-2 20:21
[ÇóÖú] ÎÊ´ó¼ÒÒ»¸öÎÊÌâ¿áÅÉS1 Ö§³ÖµçÐÅË«¿¨VOLTE Â𣿠ÓÐÖªµÀµÄ˵һÏ£¡ ky5008 2019-5-19 095 ky5008 2019-5-19 12:46
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1¼«ËÙ°æ ¹Ù·½ÓÅ»¯ Îȶ¨¾­µä ·ÉËÙÁ÷³© Ê¡µç°æ attach_img  ...234 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-4-4 442171 qqq52066 2019-5-15 11:37
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ5109_2.3.003.P1.140318.5109.rarÏßË¢¹Ù·½¾Èש°ü attachment heatlevel  ...23456..39 ling·çÁå²Ý 2014-6-2 46419582 jixiang579 2019-4-29 22:18
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ7270 Ë¢ÖÐÎÄ°æMIUI RECOVERYµÄ½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..108 btjdmj 2014-2-22 129046865 cai5898 2019-4-29 08:49
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ 5263S (µçÐÅ4G) ¼«Ö¾«¼ò Á÷³©Ë³»¬ ÍêÃÀ¶¨ÖÆ È«Ï¢¶Å±È attach_img call_meؼСؼҶ 2018-6-11 5506 ¹þ¹þqwe 2019-4-24 18:34
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ 5263S (µçÐÅ4G) ¾«¼òÎȶ¨ ¼±ËÙÁ÷³© ´ý»ú³Ö¾Ã ÍêÃÀÌåÑé attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2018-3-20 151645 ¹þ¹þqwe 2019-4-24 18:25
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ·æÉÐ3£¨È«Íøͨ£©Éî¶ÈÓÅ»¯ ¶Å±ÈÒôЧ SuperSUÊÚȨ Á÷³©Ë³»¬ »¯·±Îª¼ò ¼±ËÙÎȶ¨ attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2018-5-24 311963 variation 2019-4-21 21:27
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8675-HD ¹Ù·½4.4.2¾Èש°ü(P0°æ±¾) ½â¾öËùÓÐÈí¼þÎÊÌâ ¾«Æ··ÅËÍ attach_img  ...2345 ÀËÂþа»Ê 2016-5-23 498258 yw9009 2019-4-21 19:00
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ´óÉñF1(¼«ËÙ°æ) ÊʶȾ«¼ò RootȨÏÞ Ö÷ÌâÆƽâ ÇåÐÂÃÀ»¯ Îȶ¨Ê¡µç attach_img ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-12-7 4286 qfallan 2019-4-18 14:46
[½Ì³Ì] ±ä¸ö·¨×ÓÀ´Ë¢»ú£¬¿áÅÉ8720QµÄÁíÀàË¢»ú attach_img heatlevel  ...23456..30 ybym 2013-12-17 35119115 ¡î¹Â¶À//Çóʤ¡î 2019-4-10 21:30
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ5892 ¼«Ö¾«¼ò S6·ç¸ñ È«ÐÂUI Éî¶ÈÓÅ»¯ Îȶ¨¾­µä Ê¡µç°æ attach_img  ...2 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-4-8 15615 ken2019 2019-4-6 17:03
[¼¯ºÏÌù] ¿áÅÉY80D/T1/Y1/Y60-W/Y71-511/Y76Ô­×°´¿¾»Ë¢»ú°ü.ÊÛºóÇײâpass£¡°Ù·Ö°ÙÒ»´Î¸ã¶¨ attachment lop65 2016-12-20 2655 Aug12 2019-4-6 12:02
[ÇóÖú] ÇóÖúÈçºÎroot¼Ó¹Ø±Õ¸ºÒ»ÆÁ ÐÂÈËÌû fanal 2019-4-2 2276 fanal 2019-4-3 20:59
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ7298DÏßË¢°ü+¹¤¾ß+½Ì³Ì attachment  ...2 Ìì¿ÕµÄÄÇĨÑô¹â 2015-12-13 202247 z9648031 2019-4-3 18:11
[ÇóÖú] ´òËãÂò¸öÁªÏës5 µ±±¸Óûú æçÁú625 4 64 798 ÏÞʱÓÅ»ÝËÄ°Ù¿éÇ® ÔõôÑù sy6022 2019-4-3 084 sy6022 2019-4-3 14:07
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ 5892 ÊʶȾ«¼ò ÓÒÉϽÇËøÆÁ Ë«ÅÅÍøËÙ òñÉßÒôЧ ¸ß¼¶ÉèÖà Îȶ¨Á÷³© attach_img ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-10-25 2283 ©¶´ÊÀ½ç 2019-4-3 10:14
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ5892 ÇåÎúÊ¡µçÁ÷³© ÇåÐÂÃÀ»¯ ´ý»ú³Ö¾Ã ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img call_meؼСؼҶ 2018-10-20 8323 ©¶´ÊÀ½ç 2019-4-3 10:00
[ÇóÖú] ¿áÅÉF2HD°æÖ±½ÓÓÃSD¿¨°²×°ÏµÍ³ÓÐÕâÑùµÄÎļþÂð£¿ÄÄλ´óÉñÖªµÀ°¡ ¹°ÒÔÇç 2019-3-29 090 ¹°ÒÔÇç 2019-3-29 08:37
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8705Ë¢»ú°ü ¹Ù·½ÏßË¢°ü ¾Èש¹Ì¼þ°ü ÄÚ¸½½Ì³Ì attach_img  ...23 maozi520 2016-6-16 303412 whoo1989 2019-3-26 11:09
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ·æÉÐ (Y75) ¼«Ö¾«¼ò ÇåÐÂΨÃÀ ¸ßЧÎȶ¨ Á÷³©ÊµÓà ÍêÃÀÌåÑé attach_img call_meؼСؼҶ 2018-9-5 4335 Ò¡Ò·ÐÅ×Ó 2019-3-22 20:59
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 ¹Ù·½¾«¼ò supersuȨÏÞ Éî¶ÈÓÅ»¯ Îȶ¨ÊµÓà ¼«ÖÂÌåÑé Ê¡µç°æ attach_img call_meؼСؼҶ 2018-11-4 3514 caiqiqian 2019-3-20 23:54
[Ë¢»ú°ü] ´óÉñX7Òƶ¯ ¹Ù·½¾­µä RootȨÏÞ ¾«¼òÓÅ»¯ Îȶ¨Á÷³© ¼òԼʵÓà attach_img ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-9-3 5326 caiqiqian 2019-3-20 03:19
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ 5263 (µçÐÅ4G) »ùÓÚ¹Ù·½ ¼«ÖÂÓÅ»¯ supersuÊÚȨ Îȶ¨ Á÷³© Ê¡µçºÃÓà ÌåÑé°æ attach_img call_meؼСؼҶ 2018-7-9 4316 ntxuweiwei 2019-3-4 23:06
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ 5316 (µçÐÅ4G) ÊʶȾ«¼ò ÍêÃÀroot ÍøËÙÏÔʾ À´µçÉÁ¹â ÇåÐÂÃÀ»¯ ¼òÔ¼Á÷³© attach_img ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-3-29 4333 sbpo 2019-3-3 17:35
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ7620lµÚÈý·½ÖÐÓ¢ÎÄË«Óï°æCWM recovery»Ö¸´ÏµÍ³Õýʽ·¢²¼ heatlevel  ...23456..28 ÆïÊ¿Íõ 2015-3-19 32817349 н¨Îļþ¼× 2019-2-28 18:10
[½Ì³Ì] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢½Ì³Ì¡¿¿áÅÉ´ó¹Û4 ROOT¹¤¾ßÎȶ¨°æ£¬ÆƽâȨÏÞ£¬´ó¹ÛËÄÒ»¼üroot½Ì³Ì·¢²¼£¡ attach_img heatlevel  ...23456..21 jack44 2013-9-26 24517866 н¨Îļþ¼× 2019-1-28 21:28
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ·æÉÐ2£¨Y82-520£©¹Ù·½ 037 ¾«¼òÎȶ¨ Ê¡µçÁ÷³© ÍêÈ«ROOT attach_img  ...23456..13 Ïòů 2017-3-30 1513724 chenyanbing2000 2019-1-28 21:18
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8702 ÇåÎúÁ÷³© ¶à·½ÓÅ»¯ ´ý»ú³Ö¾Ã Îȶ¨Ê¡µç attach_img call_meؼСؼҶ 2018-9-15 1275 powerxing 2018-12-31 17:47
[¼¯ºÏÌù] ¿áÅÉ9190L_C00×îаæÔ­³§ÏßË¢°ü+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³ÌÈ«Ì××ÊÁϽâ¾ö¿¨mode½çÃæµÈÒ»ÇÐÈí¼þÎÊÌâ attach_img  ...23 ldy0413 2016-2-4 336403 karttikeya 2018-12-31 08:47
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ´óÉñF1 ¼«ËÙ°æ È«·½Î»ÓÅ»¯ Á÷³©ÔËÐÐ ´ý»ú³Ö¾Ã ³¤ÆÚʹÓÃÓÅÑ¡ attach_img call_meؼСؼҶ 2018-7-20 6437 ±À»µ±À»µ±À»µ 2018-12-26 21:16
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ´óÉñF1 ¼«ËÙ°æ ¼«Ö¾«¼ò Á÷³©Ë³»¬ ÍêÃÀ¶¨ÖÆ È«Ï¢¶Å±È ³Ö¾Ã´ý»ú ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img call_meؼСؼҶ 2018-9-10 10473 lanren8756 2018-12-26 12:52
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ´óÉñF1 ¼«ËÙ°æ ¼«Ö¾«¼ò ÍøËÙ ¸ßЧÎȶ¨ Á÷³© ´ý»ú³Ö¾Ã attach_img call_meؼСؼҶ 2018-11-2 4385 lanren8756 2018-12-26 12:41
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8079 ¼«Ö¾«¼ò ÍêÃÀRoot ÍøËÙÏÔʾ òñÉßÒôЧ ÔöÇ¿ÉèÖà Îȶ¨Á÷³© Ê¡µç°æ attach_img ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-4-25 1354 1002185936 2018-12-20 20:16
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8079µÚ9¸ö4.0.050.P1.140117.8079.rarÏßË¢¹Ù·½¾Èש°ü attachment heatlevel  ...23456..74 ling·çÁå²Ý 2014-6-3 88627250 1002185936 2018-12-20 19:49

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-6-20 20:10 , Processed in 0.753526 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网