ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊå½ðÁ¢GN5001sÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩ½ðÁ¢GN5001sÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬½ðÁ¢GN5001sÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  ½ðÁ¢GN5001sÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º598650649            ¢ÚȺ£º464158794            
  Òƶ¯ÊåÊå×ÛºÏÍæ»úȺ£º464158794 £¨²»ÏÞ»úÐÍ2ǧÈËȹ£©
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6544 M44 2010-12-13 7851712467249 h522240486 4 Ð¡Ê±Ç°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
½ðÁ¢GN5001sÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI19 ÄÚ´æÊÍ·Å ÍêÕûROOT »¤ÑÛģʽ Ô²½ÇÏÔʾ ÄÚ´æÊÍ·Å attach_img agree  ...23456..21 ºÉÌÁÔÂs 2018-8-21 2409537 zzzz654321 ×òÌì 18:35
[Ë¢»ú°ü] ½ð¸ÕÈ«Íøͨ×îпª·¢°æMIUI9-8.4.26 attach_img  ...23456..13 ÎíÂþÃÔ³Ç 2018-9-2 1554898 wuer1985 Ç°Ìì 13:08
[Ë¢»ú°ü] GN5001S||Flyme7.8.7.24betaÈ«Íøͨ°æ||ÈýÍø4G attach_img  ...23456..18 £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-8 2056539 ÕÅ»³ÀÖ 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¶ÈÍƼö¡¿½ðÁ¢ GN5001S Amigo3.1.20 ʱÉÐÌå¸Ð ¼ÑÆ·¾Þ×÷ ¼«ËÙ°æ attach_img  ...23456..12 Abel-L 2018-12-21 1321355 wangwwy 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S ¹Ù·½ÓÅ»¯°ü ¶Å±ÈÒôЧ Ó¦Óö³½á ²à±ßÀ¸ ¸ß¼¶ÉèÖà 2018.2.13¸üРattach_img  ...23456..52 Ìý°ëµÄÇú 2018-2-13 61413247 wangwwy 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI9¿ª·¢8.4.19 ¿ìÈçÉÁµç Ö÷ÌâÆƽ⠼òÔ¼ÃÀ»¯ ³¬Ê¡µç°æ ÓÅ»¯Á÷³© attach_img  ...23456..49 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-4-26 58612323 zzzz654321 3 ÌìÇ°
[ÇóÖú] £¤Çó´óÀÐÃÇÖÆ×÷¸ö5001µÄmiui°ü¡£·Ç5001s Òѻظ´ ¸ñʽ»¯¡£±¯ÉË 2019-1-21 196 ÎíÂþÃÔ³Ç 2019-2-12 19:54
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Ôªµ©Ìؼ­¡¿½ðÁ¢GN5001S Amigoµä²Ø°æ Éî¶ÈÁã¹ã¸æ ¶À¼ÒROOT Ê¡µç½ø³Ì ·ÉËÙ ÌرðÍƼö attach_img  ...23456..9 ½ã½ãaa 2019-1-1 97934 zgq312 2019-2-11 11:00
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S »ùÓÚ¹Ù·½ ÇåÐÂÃÀ»¯ ¼«Ö¾«¼ò ΨÃÀÁ÷³© ÃÀ»¯°æ attach_img  ...23456..48 ÌðÐÄСÍè×Ó 2017-7-28 57414341 jjjjsp 2019-2-7 07:24
[½Ì³Ì] GN5001S||TWRP3.1¿¨Ë¢°ü attach_img £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-8 3786 jjjjsp 2019-2-7 07:20
[Ë¢»ú°ü] GN5001S-COLOROS 3.0 attach_img  ...23456..98 ÎíÂþÃÔ³Ç 2017-3-28 11719108 RayؼKobe 2019-1-17 22:09
[Ë¢»ú°ü] RR-N-v5.8.3-GN5001s attach_img qq2657423893 2017-1-21 71245 jc9211 2019-1-15 17:02
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃÔ³Ç-½ðÁ¢GN5001S-CM12.1¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..73 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-22 86611699 zgq312 2019-1-13 00:50
[Ë¢»ú°ü] CAPPU£¨¿¨²¼Ææŵ£©--GN5001S attach_img agree  ...2 ÎíÂþÃÔ³Ç 2019-1-10 18356 2929158386 2019-1-10 19:20
[Ë¢»ú°ü] Çó´óÀÐÃÇÖÆ×÷¸ö5001µÄmiui°ü¡£·Ç5001s ÐÂÈËÌû ºÎÐë×í 2018-12-22 1139 ÎíÂþÃÔ³Ç 2019-1-10 13:32
[ÎÊÌâ·´À¡] ½ðÁ¢GN5001S MIUI19 ʹÓ÷´À¡ bankpp 2018-10-22 6554 Idol_L 2019-1-6 02:11
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃÔ³Ç-GN5001S_MIUI8¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..153 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-20 182817687 zgq312 2018-12-22 20:42
[½Ì³Ì] ½ðÁ¢½ð¸ÖGN5001S_ROOTС°×½Ì³Ì£¬¸½¹¤¾ß attach_img a7728789 2016-11-18 104180 º«ºÆÓî 2018-12-2 18:40
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢½ð¸ÖGN5001SÈ«Íøͨ°æÒÆÖ²Ô­Éúϵͳ£¨Ö§³ÖÈ«ÍøͨÐźţ© attach_img  ...23456..10 ÎíÂþÃÔ³Ç 2018-9-16 1113777 ÕÅ»³ÀÖ 2018-11-29 03:01
[½Ì³Ì] ½ðÁ¢½ð¸ÕÏßË¢¾ÈºÚש½Ì³Ì attach_img £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-2 4639 1157457050 2018-11-10 15:56
[ÇóÖú] Òƶ¯ÊåÊåÒÔÇ°ÓÐÕ˺ÅÃÜÂëÍüÁË£¬Ôõô°ì£¬¶øÇÒÏÖÔÚ»¹²»¿ÉÒÔ×¢²á Ò¶Áø¾ý 2018-11-3 0163 Ò¶Áø¾ý 2018-11-3 14:32
[ÌÖÂÛ] Õâ¸ö»úÐÍ×îÁ÷³©µÄºÃÏñ¾ÍÊÇcoloros3.0ÁË ÐÂÈËÌû Doraemon1234 2018-9-17 2532 19900103 2018-10-31 20:49
[½Ì³Ì] ½ðÁ¢GN5001S ÏßË¢¾Èש°ü ÏßË¢°ü ¼òµ¥Ò׶® ͼÎÄ ½Ì³Ì attach_img ÁìÏÈ00ºó 2018-5-6 8952 Ò¹¼û 2018-10-31 10:32
[ÇóÖú] GN5001SºÍGN5001LÓÐʲôÇø±ð£¬Ë¢»ú°üͨÓÃÂ𣿿ÉÒÔrootÂ𣿠Òѻظ´ ÐìÐìÐìÐìÏÈÉ­ 2018-10-24 1260 ÎíÂþÃÔ³Ç 2018-10-27 10:53
[ÇóÖú] Ë¢Íê»ú ÊÖ»ú¿¨Óò»ÁË ÐÂÈËÌû лªÖ®¼Ò 2018-10-25 0174 лªÖ®¼Ò 2018-10-25 09:25
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI9 7.12.7 ÈËÁ³ÏÔÃë|IOS|ÊÖÊÆ°´¼ü¶¯×÷µÈN¶à¹¦ÄÜ attach_img  ...23456..12 £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-2 1325871 cxy1383407 2018-10-20 16:16
[Ë¢»ú°ü] GN5001S MIUI9 9.5ÈËÁ³½âËø ¶À¼ÒºËÐĶ¨Òå ÄÚÖÃжÔØ xposed attach_img  ...23456..18 £¯£Îo£®¥Ý 2018-6-24 2078641 cxy1383407 2018-10-20 11:44
[ÇóÖú] Çó´óÉñ»Ø´ðÏ ÐÂÈËÌû attach_img ÊÖ»ú¿¨ÔÚÄÄÀï 2018-10-19 0151 ÊÖ»ú¿¨ÔÚÄÄÀï 2018-10-19 19:43
[ÇóÖú] ÏëË¢¸öϵͳ×ÊÔ´Õ¼ÓñȽÏÉÙµÄϵͳ£¬Ë¢Ê²Ã´ÑùµÄºÃÄØ£¿ÔõôˢÄØ£¿¸Ã×¢ÒâЩʲôÎÊÌâÄØ£¿ÎÒµÄϵͳÊÇ3.1.4°æ lsw635 2018-10-4 0285 lsw635 2018-10-4 17:58
[Òѽâ¾ö] 360OSºÍIOSͨ»°ÎÞÉùÐÞ¸´²¹¶¡ £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-22 1248 ËéÐÄʯËæÐÄËùÓû 2018-9-25 08:41
[ÇóÖú] ÇëÎÊGN5001S ϵͳÊÇ3.1.17°æµÄ ¸ÃÈçºÎ²ÅÄÜROOT£¿ Òѻظ´ bankpp 2018-9-15 4673 ËéÐÄʯËæÐÄËùÓû 2018-9-18 12:59
[ÇóÖú] ²»ÊDZðµç»°¿¨£¡ kelethe 2018-9-17 1235 kelethe 2018-9-17 10:44
[ÇóÖú] ·¢ÅóÓÑȦ»á¿¨×¡ suileyue 2018-9-16 0229 suileyue 2018-9-16 23:52
[ÇóÖú] ÎÒË¢Á˺ü¸¸öROMÔõô¶¼Ê¶±ð²»ÁËSIM¿¨°¡£¿ kelethe 2018-9-16 0300 kelethe 2018-9-16 18:35
[ÇóÖú] ÎÒÏÂÁ˼¸¸öË¢»ú°ü ¿¨Ë¢Ôõôֱ½ÓÍ˳ö°¡£¡ Òѻظ´ kelethe 2018-9-16 3283 kelethe 2018-9-16 14:53
[ÇóÖú] ÇóÖú ½ðÁ¢½ð¸ÕGN5001S ¾Íש£¡£¡£¡ Òѻظ´ attach_img kelethe 2018-9-15 1279 ËéÐÄʯËæÐÄËùÓû 2018-9-16 09:48
[ÇóÖú] GN5001S ÐÂÈËÌû Ñô×Ð666 2018-9-12 0166 Ñô×Ð666 2018-9-12 11:41
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚflyme5.1Ö§³ÖµçÐŵÄË¢»ú°ü ²Ëµ¥¼üʧÁéµÄ½â¾ö°ì·¨ ÐÂÈËÌû 1569853482q 2018-7-8 3387 1569853482q 2018-9-8 15:31
[Ë¢»ú°ü] GN5001S_MIUI7.5.3Îȶ¨°æ_ÆƽâÖ÷Ìâ_ROOT_XP¿ò¼Ü attach_img  ...2 £¯£Îo£®¥Ý 2018-8-28 221632 infodreams 2018-8-31 10:01
[Ë¢»ú°ü] GN5001S_Flyme5È«Íøͨpatchrom°æ attach_img  ...2345 £¯£Îo£®¥Ý 2018-8-27 512844 1533558288 2018-8-28 13:27
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¾­µä»³¾É¡¿GN5001S_ColorOS2.1£¨OPPOÀÏ°æϵͳ£© attach_img £¯£Îo£®¥Ý 2018-8-27 7660 jjjjsp 2018-8-28 13:19
[Ë¢»ú°ü] GN5001s-AEX4.6 attach_img qq2657423893 2018-7-8 8845 qq2657423893 2018-8-19 02:02
[ÇóÖú] ÖØÆôÒ²²»ÐÐ Òѻظ´ attach_img guojun19831210 2018-8-18 2197 ËéÐÄʯËæÐÄËùÓû 2018-8-18 19:43
[ÇóÖú] ½ðÁ¢GIONEE GN5001S Òѻظ´ attach_img guojun19831210 2018-8-18 3242 seyue 2018-8-18 09:08
[ÇóÖú] ÏÂÔØÁËË¢»ú°üÔõôÏßË¢ ÷Ò÷Ñô¡óT‹›ªY 2018-8-16 0264 ÷Ò÷Ñô¡óT‹›ªY 2018-8-16 15:20

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-2-22 12:36 , Processed in 0.969835 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网