ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÌìÓïS5ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 111

Òƶ¯ÊåÊåÌìÓïS5ÂÛ̳ΪÄúÌṩÌìÓïS5Ë¢»ú,ÌìÓïS5ROM¹Ì¼þ,ÌìÓïS5Çý¶¯,ÌìÓïS5Èí¼þ,ÌìÓïS5 root½Ì³Ì,ÌìÓïS5²ÎÊý,ÌìÓïS5ÆÀ²â,ÌìÓïS5ÓÅȱµãÆÀ,ÌìÓïS5¼Û¸ñÐÐÇéµÈÐÅÏ¢£¬½ß³ÏÈÃÄúÔÚ¹ºÂòÌìÓïS5ÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
===========================================================================
ÌìÓïS5»ù±¾²ÎÊý£º¡¾¸ßͨMSM8225Q¡¿¡¾1.2GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾WCDMA/GSMË«ÍøË«´ý¡¿¡¾5.0Ó¢´ç540¡Á960·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G RAM + 4G ROM¡¿
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6529 M44 2010-12-13 7833812294635 jia100122 ×òÌì 18:26
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2888900 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÌìÓïS5µÚÈý·½´¥ÆÁÖÐӢ˫°æ µçÄԶ˼°ÊÖ»ú¶ËÌìÓïS5 MIUI Recovery Õýʽ·¢²¼£¡ ÐÂÈËÌû attach_img digest  ...23456..105 ±»°®¸édz 2013-11-6 125038242 q378469011 2018-9-16 19:54
±¾°æÖö¥ [ÆÀ²â] ÌìÓïS5²ÊºçÌÇQQ½»Á÷Ⱥ£¬»¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈ룬λÖÃÓÐÏÞ£¡ Íü¼ÇÔÂÁÁ 2013-11-6 33585 ºÃÈ˺ñ¬ 2013-11-18 17:08
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÌìÓïS5ÂÛ̳_¹Ù·½ROMË¢»ú°üÒ»¼ürootÈí¼þÏÂÔØË¢»ú½Ì³Ì - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[½Ì³Ì] ¡¾Ä­Ä­¡¿ÌìÓïS5 Ë¢µÚÈý·½rec ROOT Ë¢»ú£¨ÈýºÏÒ»£©½Ì³Ì attach_img heatlevel agree  ...23456..91 ÓÆÊÀ 2013-11-29 108230833 °®Ç鵺 2018-12-6 16:07
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓïS5µÚÈý·½µçÄԶ˼°ÊÖ»ú¶Ë CWMrecovery Õýʽ·¢²¼£¡ attach_img heatlevel  ...23456..36 ±»°®¸édz 2013-11-6 42819560 dakaxiaola 2018-7-30 18:00
[½Ì³Ì] ÌìÓïs5Ë¢»úÊÓƵ½Ì³Ì£¡£¡£¡ ±à¼­²ÉÓà heatlevel  ...23456..52 ÓÆÊÀ 2013-11-29 62223768 0515k2 2018-6-25 19:26
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓï S5 MIUI 3.11.15 ÍêÃÀ°æÕýʽ·¢²¼£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..124 ±»°®¸édz 2013-11-21 148140740 caolei19860228 2018-6-24 05:38
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓï S5 ÀÖÍÜOS5 13.11.8Õýʽ·¢²¼£¡ attach_img digest heatlevel  ...23456..69 ±»°®¸édz 2013-11-8 81830287 kingkenming 2018-5-8 00:11
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓï S5 ÀÖÍÜOS5--13.11.22¾«Ö·¢²¼£¡ attach_img heatlevel  ...23456..72 ±»°®¸édz 2013-11-26 85627657 kingkenming 2018-5-8 00:06
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓï S5 MIUI 3.11.22 Õýʽ·¢²¼£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..131 ±»°®¸édz 2013-11-26 156435918 cn203 2018-4-21 21:53
[Èí¼þ] ÌìÓïS5×ÀÃæÈí¼þÍƼö:OPPO¹Ù·½³öÆ·£¡¿É¿É×ÀÃæ10ÔÂ30ÈÕ¸üÐÂ°æ  ...234 ÂÞ΢ 2013-11-6 407591 jzlchl 2017-10-17 16:37
[Èí¼þ] ÌìÓïS5Èí¼þÏÂÔØ:·ÂÆ»¹ûIOS7×ÀÃæiLauncher v3.1.3.1ÒѸ¶·ÑÖÐÎÄ°æ  ...234 ÂÞ΢ 2013-11-6 458556 ʦ¸µff 2017-8-21 15:43
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Çé㺡¿¸ß·Â÷È×åÈýflyme3.0ϵͳ×ÀÃæ¡£Ö±½ÓÉϵØÖ·¡£ ±à¼­²ÉÓà attach_img digest heatlevel  ...23456..25 ¡¾Çé㺡¿ 2013-11-6 29923852 ʦ¸µff 2017-8-21 12:05
[Èí¼þ] ÌìÓïS5Èí¼þÏÂÔØ:Æ»¹ûIOS7×ÀÃæiLauncher+¸ß·ÂÆ»¹ûIOS7״̬À¸iNoty v1.0.6.2ºº»¯ÐÞÕý°æ heatlevel  ...23456..10 ÂÞ΢ 2013-11-6 11415488 ´óºÓÍøIDºÅIEÇÐ 2017-8-5 23:11
[Ë¢»ú°ü] .0.0 attach_img 123asdfgwym 2017-6-24 21199 123asdfgwym 2017-6-24 09:05
[Ë¢»ú°ü] 0.0.0 attach_img 123asdfgwym 2017-6-23 11146 123asdfgwym 2017-6-23 12:46
[Èí¼þ] ÌìÓïS5Ò»¼üROOTÊÖ»ú°æ£¬ÎÞÐèµçÄÔ£¬Ö±½ÓROOTÄãµÄ²ÊºçÌÇÊÖ»ú heatlevel  ...23456..10 bejay 2013-11-6 11815594 spelove 2017-6-16 17:35
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓïS5²ÊºçÌǵÚÈý·½ÖÐÎÄTWRP Recovery v2.4.0.0רÓðæ attachment heatlevel agree  ...23456..7 ½Èý½ð 2013-11-6 7417510 eeeeeesb 2017-6-7 17:33
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓïS5µÚÈý·½µçÄԶ˼°ÊÖ»ú¶Ë ´¥ÆÁ°æ OPPO coloros recovery Õýʽ·¢²¼£¡ attach_img heatlevel  ...23456..25 ±»°®¸édz 2013-11-10 28918573 love2235719948 2017-3-19 23:23
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓï S5 ÀÖÍÜOS5--13.11.15¡¡Õýʽ·¢²¼£¡ attachment heatlevel  ...23456..35 ±»°®¸édz 2013-11-15 41521297 zrenkrenk 2017-2-12 13:23
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓïS5 °Ù¶ÈÔƹ«²â°æ39 »Ã»ÃµÚÆß¼¾ attach_img heatlevel agree  ...23456..15 ÓÆÊÀ 2013-11-30 17217199 825801739zhaopp 2017-1-15 12:05
[Ë¢»ú°ü] ÀÖÍÜ×îÐÂÍêÃÀ°æ£¬Îȶ¨£¬Ê¡µç ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..9 ChenXC 2014-3-5 9815500 qxczlb 2016-12-24 21:01
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓï S5 MIUI 3.11.8 Õýʽ·¢²¼£¡ attachment digest heatlevel agree  ...23456..33 ±»°®¸édz 2013-11-9 39422406 n0926544744 2016-12-21 14:41
[½Ì³Ì] ÌìÓïS5½Ì³Ì£º¸ßͨ°²×¿ÐÂÊÖÈëÃűر¸»ù´¡ÖªÊ¶½Ì³Ì heatlevel  ...23456..20 bejay 2013-11-6 23316714 n0926544744 2016-12-20 17:52
[½Ì³Ì] ÌìÓïS5½Ì³Ì£º½ÌÄãÈÏʶʲôÊÇË«Ç壬ΪºÎË¢»ú»áÒªÇóË«Çå heatlevel  ...23456..32 bejay 2013-11-6 37819801 n0926544744 2016-12-20 17:51
[Èí¼þ] ÌìÓïS5Èí¼þÏÂÔØ:×îºÃÓõݲ׿×ÀÃæApex Launcher HDÆô¶¯Æ÷ºº»¯°æ  ...234 ÂÞ΢ 2013-11-6 468948 »ù½ð»ù½ð»ù½ð 2016-12-7 20:15
[Ë¢»ú°ü] һЩ´óÉñÖ»·¢²¼¸ß¶ËÊÖ»úROM£¬µÍ¶ËROMûÈ˸ÒÌôÕ½Â𣿠ÐÂÈËÌû attach_img ˆJÀ¶ÆóÍøÂçˆJ 2014-8-24 102936 aw2323253 2016-11-23 08:54
[Ë¢»ú°ü] S5 °Ù¶ÈÔÆROM38£º¹â¹÷½ÚË¢»ú£¬ºÃµÜÐÖÐε¥Ó°²»¹Â Õýʽ·¢²¼£¡ attachment digest heatlevel  ...23456..11 ±»°®¸édz 2013-11-11 12115778 repairvn 2016-10-8 10:15
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓï S5 µçÄԶ˼°ÊÖ»ú¶Ë ÀÖÍÜ Recovery Õýʽ·¢²¼£¡ attach_img heatlevel  ...23456..23 ±»°®¸édz 2013-11-6 27418151 aaaaaaaaaa111 2016-10-5 16:55
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓïS5ÒÆÖ²º£ÐÅUIÍêÃÀ°æ£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..28 ±»°®¸édz 2013-11-30 32519686 ffghjggjjvvn 2016-10-4 08:33
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓïS5ÒÆÖ²Lenovo Ìí¼Ó¹È¸è·þÎñÕýʽ·¢²¼£¡ attach_img heatlevel  ...23456..15 ±»°®¸édz 2013-11-25 17917004 13101077326 2016-8-23 10:06
[½Ì³Ì] ÌìÓïS5½Ì³Ì£ºÎªºÎµç³ØÎÞ·¨³äÂú£¿ÎªºÎ³äµçÓÀÔ¶99%³å²»Âú attach_img heatlevel  ...23456..25 bejay 2013-11-6 29617713 hyx981204 2016-8-6 10:55
[Ë¢»ú°ü] £¨·ÖÏí£©Ò»¸ö×îÊʺÏs5Óõİü£¡×îʵÓõÄÁËÎȶ¨»¹Á÷³© ÐÂÈËÌû a1271405392 2014-5-23 83673 ÍõÌì¿â 2016-5-30 19:34
ÐüÉÍ [ÇóÖú] ÇóS5£¬SN5933¹Ù·½ÏßË¢»ú°ü¡£¡£Ö®Ç°µÄµØַʧЧÁË£¬Ð»Ð»¡£¡£ ÐÂÈËÌû - [Òѽâ¾ö] cqzr 2015-11-9 11653 Î÷ºþ°ÙÏþÉú 2016-5-18 16:44
[Èí¼þ] ÌìÓïS5ÅÄÕÕ×îºÃµÄAndroidרҵÏà»úCamera_FV-5£¬Ã»ÓÐÖ®Ò»£¬Èí¼þ¼¶Ð¡µ¥·´ heatlevel  ...23456..17 ÂÞ΢ 2013-11-6 19715729 h473475493 2016-4-28 18:50
[½Ì³Ì] ÌìÓïS5½Ì³Ì£ºROM¡¢recovery¡¢ROOT¡¢WIPE¡¢Ë«ÇåµÈÊõÓïÃû´Ê½âÊÍ heatlevel  ...23456..30 bejay 2013-11-6 35718710 Íõ´ÔÐË 2016-4-3 14:20
[½Ì³Ì] ÌìÓïS5½Ì³Ì£ºÌìÓïS5µçÈÝÆÁʹÓÃ×¢ÒâÊÂÏ±£Ñø»ù´¡ÖªÊ¶ heatlevel  ...23456..9 bejay 2013-11-6 10614316 gaoxiu555 2016-3-16 23:21
[Èí¼þ] ÌìÓïS5Èí¼þÏÂÔØ:×îÎÂÜ°µÄÀÏÈË×ÀÃæÆô¶¯Æ÷£º¸£°ÙÄê×ÀÃæV1.0.14·¢²¼ ÂÞ΢ 2013-11-6 82371 904983704 2016-2-18 00:17
[Èí¼þ] ÌìÓïS5Èí¼þÏÂÔØ:¿Ë¡Ïà»úClone Camera v1.5.4ÒѸ¶·Ñ°æ£¬¹ì¼£ÅÄÉãģʽ  ...23 ÂÞ΢ 2013-11-6 296054 w772469238 2015-12-5 17:51
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓïS5ÍêÕû°æ¹È¸è·þÎñ¿ò¼Ü¿¨Ë¢°ü/GMS¹È¸èÈ«·þÎñ²¹¶¡£¬ÍæÓÎÏ·±Ø±¸£¡ heatlevel  ...23456..9 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2013-11-6 10715704 y5661 2015-10-4 04:18
[½Ì³Ì] ½ÌÄãÓÃÌìÓïS5ÊÖ»ú¿ìËÙ½Øͼ£¬ÎÞÐè°²×°µÚÈý·½Èí¼þ heatlevel  ...23456..9 bejay 2013-11-6 10614553 ¿µÐ¡ÄÖ 2015-9-25 23:16
[Ë¢»ú°ü] ÌìÓïS5¹È¸è·þÎñ×é¼þ°²×°Æ÷+ÍêÕû°æGMSÈ«·þÎñ¿¨Ë¢²¹¶¡£¨Ö§³Öadd-onÊôÐÔ£©  ...23456 ÂÞ΢ 2013-11-6 6512266 jiasheng622 2015-9-20 21:55
[½Ì³Ì] ÌìÓïS5½Ì³Ì£º×Ô´øÒôÀÖ²¥·ÅÆ÷ËÑË÷²»µ½Äڴ濨µÄÒôÀÖÎļþµÄ½â¾ö°ì·¨  ...23 bejay 2013-11-6 257017 FPJ588 2015-6-19 11:23
[Èí¼þ] ÌìÓïS5Èí¼þÏÂÔØ:SonyË÷Äá×ÀÃæÆô¶¯Æ÷Xperia Launcher v3.0.0ÒÆÖ²°æ  ...234 ÂÞ΢ 2013-11-6 468591 gohn1 2015-5-5 19:54
[Èí¼þ] ÌìÓïS5Èí¼þÏÂÔØ£º±¸·ÝϵͳÉñÆ÷£¡îѱ¸·ÝTitaniumBackup5.7+GO±¸·Ý¼ÓÇ¿°æv3.44  ...2 ÂÞ΢ 2013-11-6 164094 ±¦±¦Î޵Р2015-3-27 06:44
[Ë¢»ú°ü] £¨Ð¡Ð¡£©MIUI3.11.8ÓÅ»¯ÔöÇ¿°æ·¢²¼¡£¸ü¼ÓÊ¡µçÁ÷³©¡£ attach_img  ...2 ³¬ÉñСС 2013-11-11 174816 ww296047734 2015-3-19 20:00

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-12-16 09:30 , Processed in 0.894145 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网