ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëA708TÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1317

  Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëA708TÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëA708TË¢»úROM,ÁªÏëA708T¹Ù·½¹Ì¼þ,ÁªÏëA708TÒ»¼üroot½Ì³Ì,ÁªÏëA708TÈí¼þÏÂÔØ,ÁªÏëA708TÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÁªÏëA708TÊÖ»úÇý¶¯,ÁªÏëA708TÊÖ»ú²ÎÊý,ÁªÏëA708TÊÖ»úÆÀ²â,ÁªÏëA708TÅÜ·ÖPK¶Ô±È,ÁªÏëA708T¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,ΪÄúÔÚ¹ºÂòÁªÏëA708TʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ÁªÏëA708TÓ²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6582Ëĺˡ¿¡¾1.3Ghz¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾5.5Ó¢´ç960x540·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 8G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÁªÏëA708T¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º175541135    (ÍøÓÑȺÐèÑû°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòÒ»ÂÉɾ³ý!)
ÁªÏëA708T°å¿éÊÇÒ»¸öпª°å¿é£¬ËýµÄÅ·¢Õ¹ÐèÒª´ó¼ÒµÄÐû´«£¡×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6555 M44 2010-12-13 7865712793500 ³¯¸èÔÆÃÎ 9 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¸øÁ¦½Ì³Ì-----IMEI/BT/WIFI MAC ÓÀ¾ÃдÈë/»Ö¸´·½·¨,¾Ü¾øÔÙ¶ªIEMI/MAC. attach_img  ...23456..73 zhouzhou! 2014-3-13 87528796 ¾ÍÊÇµÄ¾Í 2019-4-1 13:11
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708tË¢»ú½Ì³Ì£¨ÏßË¢¹Ù·½ÏµÍ³°ü£©A708t_S011_131121  ...23456..259 Íþ¸Õ 2014-2-9 310374454 qilelejia 2019-3-23 18:50
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ÁªÏëA708TÖÐÎÄCWM Recovery 6.0.5.1/¹Ù·½recovery×îаæÏÂÔصØÖ·  ...23456..12 ·ÉÀÇ 2016-3-13 13613274 llkkll1234 2019-1-11 11:03
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÒ»¼üROOTÈí¼þ»ã×Ü·ÖÏí,mtk³É¹¦ÂÊ×î¸ßµÄROOT¹¤¾ßºÏ¼¯ attach_img  ...23456..150 bejay 2014-2-9 178848875 jiaqiang2008404 2018-12-4 00:28
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708t_S013_131121 Ô­³§ÏßË¢°ü ¾ÈשרÓà  ...23456..216 èßä 2014-2-9 258956497 ·è×Ó2015 2018-10-20 20:20
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA708Tͬ²½±Ø±¸µÄUSBÇý¶¯ÏÂÔØ¡¢Ïßˢˢ»úÇý¶¯ÏÂÔØ attach_img  ...23456..64 èßä 2014-2-9 76032352 markvs 2018-9-8 11:03
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÏßË¢ºó¿¨ÔÚµÚÒ»»­Ãæ³öÏÖTOOL DL IMAGES FAIL¾È»ØµÄ·½·¨ attach_img  ...23456..76 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-12 90730800 wangyoushu9 2018-8-17 21:34
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëA708TÂÛ̳_ÁªÏëA708T_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¿ªÑ§Ï×Àñ¡¿8.31|ÁªÏëA708T¾«·ÂÔ­Éú4.4.2|µ×²ãÓÅ»¯|¼Ü¹¹Îȶ¨´úÂë|4.4ͼ±ê|˳³©Îȶ¨ attach_img heatlevel  ...23456..16 ÑîÏÈÉúؼ 2014-8-31 19114557 tsliyang 2019-4-1 00:22
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708TÍêÕû°æ¹È¸è·þÎñ¿ò¼Ü¿¨Ë¢°ü/GMS¹È¸èÈ«·þÎñ²¹¶¡£¬ÍæÓÎÏ·±Ø±¸£¡ heatlevel  ...23456..23 ÂÞ΢ 2014-3-5 2668996 tsliyang 2019-4-1 00:19
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T¿¨Ë¢°ü£¬Ð¡Ã××ÀÃæÆƽâ°æ¡£Å£Ä̵ÚÒ»°ü attach_img heatlevel  ...23456..11 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-8 1259280 ritten 2019-3-30 23:17
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.05.16¡¿ÁªÏëA708T¸ß·Âios7.1£¬ÍêÃÀÌåÑé attach_img heatlevel agree  ...23456..19 ÆÓؼСÝÕ 2014-5-16 22412824 zxc200789 2019-1-24 14:21
[½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÏêϸͼÎÄË¢»ú½Ì³Ì£¬½ÌÄã¼òµ¥µØµ¥Ë¢ÖÐÎÄrecovery½Ì³Ì heatlevel  ...23456..185 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-15 221444738 llkkll1234 2019-1-11 10:47
[ÇóÖú] Ë¢»ú°ü£¬¿¨Ë¢ lyt789 2019-1-3 0130 lyt789 2019-1-3 03:02
[Èí¼þ] ÁªÏëA708TÈí¼þÏÂÔØ:ÖлªÍòÄêÀúECalendar v4.2.6.428È¥¹ã¸æ¡¢¾«¼òÎÞÓù¦ÄÜ¡¢Æƽâ°æ  ...234 bejay 2014-2-9 455080 ÕýÊ÷ 2018-12-29 00:00
[Ë¢»ú°ü] 8ÔÂ31ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708t¸ß·ÂVIBE2.0|»­ÃæÃÀÄå|È«¾ÖÓÅ»¯|Á÷³©Îȶ¨|±©Á¦Ê¡µç attach_img heatlevel agree  ...23456..38 ÑîÏÈÉúؼ 2014-8-31 45513671 jiaqiang2008404 2018-12-4 00:26
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.06.06¡¿ÁªÏëA708TÒÆÖ²ºìÃ×6.0Îȶ¨°æ£¬ÆƽâÖ÷Ì⣬×Ô¶¨Ò幦ÄÜ attach_img heatlevel  ...23456..15 ÆÓؼСÝÕ 2014-6-6 1756335 llkkll1234 2018-11-30 23:26
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T_¹Ù·½×îп¨Ë¢°ü_ÉßòþÒôЧ¡ª¡ª×îÃÀ»¤Ä¿¾µ¡ª¡ªÐÔÄÜģʽ attach_img heatlevel  ...23456..8 Æú°®¡â2014 2014-11-9 8918161 zlk8888 2018-11-30 23:19
[Ë¢»ú°ü] 10.20¸üÐÂ|ÁªÏëA708TÒÆÖ²ºìÃ×24.0|USB¹ÒÔØÑ¡Ôñ|Ó¦Óö³½á|ÔËÐÐģʽ|À´µçÉÁ¹â|Ïà»úÇл» attach_img heatlevel  ...23456..32 ÑîÏÈÉúؼ 2014-10-20 37910080 zlk8888 2018-11-30 18:21
[Ë¢»ú°ü] 11ÔÂ3ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708T211ÖÜMIUI|×îÐÂÌåÑé|Á÷³©Ê¹ÓÃ|root¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..18 ÑîÏÈÉúؼ 2014-11-3 2078057 zlk8888 2018-11-30 18:15
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿ÁªÏëA708T ¹Ù·½S104¾«¼ò¶¨ÖÆ©¦³¬Ê¡Äڴ橦¼«¶È¾«¼ò©¦Îȶ¨ÒÑROOT attach_img heatlevel  ...23456..44 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-7-16 51714696 zlk8888 2018-11-30 18:09
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T ÒÆÖ²ºìÃ×27.0 £¬ÔÙÒ»´Î¸üУ¬¸ü¼ÓÁ÷³© £¬ÖµµÃÒ»ÊÔ 4.27 attach_img heatlevel  ...23456..16 ¡îËæ·ç¡î 2015-4-27 18110377 zlk8888 2018-11-30 17:58
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T_È«ÐÂIphone6_ÍêÃÀÈ¥³ý¹ÉƱ_ÍêÃÀ´æ´¢_·Ç³£Á÷³©_ËÙ¶ÈÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü 12.29..... attach_img heatlevel  ...23456..26 ¡îËæ·ç¡î 2014-12-29 30210540 zlk8888 2018-11-30 17:24
[Ë¢»ú°ü] 11ÔÂ16ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëa708tÒÆÖ²ºìÃ×1sMIUIV524.0|ϵͳºËÐÄÆƽâ|ÊÖÊƽÓÌý|»¤Ä¿¾µ|ÉÁ¹â֪ͨ attach_img heatlevel  ...23456..27 ÑîÏÈÉúؼ 2014-11-16 3238546 zlk8888 2018-11-30 17:23
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T_ColorOS_V2.0_Ò»¼¶²Ëµ¥_Ŭ±ÈÑÇÏà»ú_ÍêÃÀ´æ´¢_ËÙ¶ÈÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü 12.25¸üÐÂ.... attach_img heatlevel  ...23456..11 ¡îËæ·ç¡î 2014-12-25 1245994 zlk8888 2018-11-30 17:12
[Ë¢»ú°ü] 8ÔÂ24ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708TÏÄÐÂÃÀÀö|ÐÔÄÜģʽ-¶Å±È|òþÉßÒôЧ|È«¾ÖÓÅ»¯|rootÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü| attach_img heatlevel  ...23456..9 ÑîÏÈÉúؼ 2014-8-24 1014597 zlk8888 2018-11-30 17:01
[Ë¢»ú°ü] 3ÔÂ8ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708TÒÆÖ²ºìÃ×1s|È«¾Ö¶Å±È|ϵͳÑéÖ¤Æƽâ|¿ªÆôÒþ²Ø¹¦ÄÜ|¶¨Î»Ã붨|Ê¡µç attach_img heatlevel  ...23456..29 ÑîÏÈÉúؼ 2015-3-8 34615943 zlk8888 2018-11-30 16:49
[Ë¢»ú°ü] 11.3ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708T¸öÈË˽²ØÍêÃÀСÃ×ROM|È«¾ÖÓÅ»¯|Ìá¸ßÎȶ¨ÐÔ|¸ø²»¾­³£Ë¢»úµÄÈËʹÓà attach_img heatlevel  ...23456..29 ÑîÏÈÉúؼ 2014-11-3 34711054 zlk8888 2018-11-29 21:11
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tÒÆÖ²ÆÓ´ó×îÁ÷³©miui°ü-ÔÙ´ÎÓÅ»¯-ÐÞ¸´Ö®Ç°³öÏÖµÄÎÊÌâ 5.10¸üРattach_img heatlevel  ...23456..34 ¡îËæ·ç¡î 2015-5-10 40113932 zlk8888 2018-11-29 19:19
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿ÁªÏëA708T »ùÓÚ¹Ù·½S011µ×°ü¾«¼ò¶¨ÖÆ¿¨Ë¢ÏßË¢Ò»Ìå¾ÈשROOTË¢»ú°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..49 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-14 57623836 zlk8888 2018-11-29 19:13
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T¿¨Ë¢°ü MIUIÔÙÒ»´Î¸üУ¬×¢ÖØÐÞ¸´ ,´óÔ˴棬·Ç³£Á÷³©£¬Êʺϳ¤ÆÚʹÓÃ........ attach_img heatlevel  ...23456..36 ¡îËæ·ç¡î 2015-1-12 42621410 zlk8888 2018-11-29 19:04
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿ÁªÏëA708T MIUIv5 4.6.27 Îȶ¨Á÷³© Íâ·Å¸øÁ¦ ĬÈÏÊÔÓÃÍâÖÿ¨ attach_img heatlevel  ...23456..16 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-6-29 1916927 zlk8888 2018-11-29 18:44
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿ÁªÏëA708TÒÆÖ²ÊÊÅäMIUIv5µÚÒ»°æ©¦Íâ·ÅÉùÒô´ó©¦ÍêÃÀROOT©¦ÄÚÖÿ¨¿ÉÓà attach_img heatlevel  ...23456..36 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-15 42116197 zlk8888 2018-11-29 18:43
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Æú°®¡â2014¡¿A708T_ÍÁºÀIOS8_È«ÐÂIphone6 Style_³¬È«ÌåÑé_ÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü1025 attach_img heatlevel  ...23456..27 Æú°®¡â2014 2014-10-25 31615936 zlk8888 2018-11-29 17:04
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊårom×é¡¿ÁªÏëA708TÒÆÖ²MIUIv5©¦Îȶ¨Á÷³©©¦ÍêÃÀÎÞBUG©¦ÍêÃÀMIUIROOTÊÚȨ attach_img heatlevel agree  ...23456..49 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-25 58027966 zlk8888 2018-11-29 16:50
[Ë¢»ú°ü] 8ÔÂ8ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708TÒÆÖ²VIBEÓÅ»¯°æ|жűÈÒôЧ|ÔË´æÓÅ»¯|Ê¡µçÓÅ»¯|¼ÓÈë¹Ù·½Ïà»ú attach_img heatlevel  ...23456..19 ÑîÏÈÉúؼ 2014-8-8 22714163 zlk8888 2018-11-29 14:01
[½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÏêϸµÄͼÎÄË¢»ú½Ì³Ì+Ë¢»úÇý¶¯°²×°½Ì³Ì£¬»ùÓÚWIN7 32λϵͳ±àд heatlevel  ...23456..102 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-15 121833656 zlk8888 2018-11-29 13:16
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T IUNI ²»Íü³õÐÄ Á÷³©Ê¡µç²»ºÚÆÁ attach_img  ...23456..13 ‡ßÒä¡¢ƒÈ¶ÎÇé 2015-5-9 14911121 tomwuu 2018-10-8 13:34
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tÒÆÖ²°æÀÖÍܵÚ118ÆÚ¸üУ¬ËĺËÈ«¿ªÂÌÉ«ÊØ»¤°æ3.23 attach_img heatlevel  ...23456..13 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-23 1528480 tomwuu 2018-10-8 13:26
[Ë¢»ú°ü] °Ù¶ÈÔÆ46ÆÚÍêÃÀ¸üУ¬ÒôÁ¿¼üÕý³££¬Íâ·ÅÉùÒô³¬´ó attach_img heatlevel  ...23456..8 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-24 887802 tomwuu 2018-10-8 13:22
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708TÒÆÖ²ÈÙÒ«3C°Ù¶ÈÔÆROM47ÆÚ¸üРattach_img heatlevel  ...23456..15 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-24 16810027 tomwuu 2018-10-8 11:42
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tË¢»ú°ü ºÏ¼¯£¬È«ÊÇ¿¨Ë¢°ü£¬±¾ÌûËæʱ¸üРţÄÌ attach_img heatlevel  ...23456..27 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-24 32219174 tomwuu 2018-10-8 11:41
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T Ë¢»ú°ü ¹«²â°æ63ÆÚ ÈÕÀú±¸·ÝÓë»Ö¸´ Éý¼¶¸ü·ÅÐÄ ÐÞ¸´°´¼üÕ𶯠27ºÅ¸üÐÂ..... attach_img  ...23456..7 ¡îËæ·ç¡î 2014-12-27 757493 tomwuu 2018-10-8 11:15
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tÒÆÖ²°æmiui182ÖÜ·¢²¼£¬³ÙÀ´µÄ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..17 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-1 19211052 hebeijianke 2018-9-26 16:45
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708t¿¨Ë¢°ü£¬miui v5ÃÀ»¯°æ Ë«ÍøÅÌÏÂÔØ 04.18 attach_img heatlevel  ...23456..16 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-18 19011466 hebeijianke 2018-9-26 16:44
[½Ì³Ì] ÊåÊ幤¾ßÏä¸üÐÂÁªÏëA708TÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³Í¼ÎÄ½Ì³Ì heatlevel  ...23456..84 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-15 100626995 hebeijianke 2018-9-25 16:31

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-4-22 22:10 , Processed in 0.698860 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网