ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëS650ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 92

  Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëS650ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦ÓÚΪ¹ã´óÍøÓÑÌṩÁªÏëS650¹Ù·½Ë¢»úROM,ÁªÏëS650Éý¼¶¹Ì¼þ,ÁªÏëS650Ò»¼üROOT½Ì³Ì,ÁªÏëS650Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÁªÏëS650 USBÇý¶¯,ÁªÏëS650²úÆ·²ÎÊý,ÁªÏëS650ÊÖ»úÆÀ²â,ÁªÏëS650ÓŻݹº»ú×ÊѶ,×÷ΪÄúÔÚ¹ºÂòÁªÏëS650ʱ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼ÒÀ¾Ý¡£
  ÁªÏëS650²ÎÊý:¡¾MT6582¡¿¡¾1.3Ghz¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾4.7Ó¢´ç960x540·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 8G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÁªÏëS650Ãñ¼äQQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º     (ÍøÓÑȺÐè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý!)
ÁªÏëS650ÂÛ̳ÊÇÒ»¸öÐÂÂÛ̳£¬Ä¿Ç°ÁªÏëS650×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíÌî³ä£¡×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6566 M44 2010-12-13 7878913067097 2775041803 9 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢¡¿ÁªÏëS650ÖÐÎÄCWM recoveryºÍÒ»¼üË¢ÈëÖÐÎÄrecovery¹¤¾ßÏÂÔØ attach_img  ...23456..43 èßä 2014-5-17 50919625 huyunfei2004 2019-5-21 15:15
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏës650ÖÐÎÄrecovery¿¨Ë¢½Ì³Ì£¬×éºÏ¼ü½øÈërecoveryģʽµÄ·½·¨  ...23456..48 èßä 2014-5-18 56620596 gdestiny 2018-6-19 21:17
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëS650 ÏßË¢ רÓÃÏßË¢¹¤¾ßÏÂÔØ  ...23456..31 èßä 2014-5-18 37014524 lierde 2018-3-25 15:21
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëS650ÂÛ̳_ÁªÏëS650ÊÖ»úÂÛ̳-ÁªÏëS650Ë¢»úROOT½Ì³Ì - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ198Öܸüз¢²¼ ÍêÃÀÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü14.7.28 attach_img heatlevel agree  ...23456..15 èßä 2014-7-28 17112926 gdestiny 2018-6-19 21:13
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ×îÐÂÔ­³§ ¹Ì¼þ S126 Ô­×Ìԭζ ROOTÏßË¢°ü14.5.19 attach_img heatlevel  ...23456..13 èßä 2014-5-19 14411849 lierde 2018-5-12 16:10
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 °Ù¶ÈÔÆROM49¡ªÖÜÄêµä²Ø°æ ³É³¤Â·ÉÏÓÐÄ㿨ˢ°ü14.6.5 attach_img  ...23456..7 èßä 2014-6-5 7310809 ÊäÒºÁË 2018-5-11 03:56
[Ë¢»ú°ü] S650ÏßË¢Éý¼¶¹¤¾ßʹÓÃ˵Ã÷ heatlevel  ...23456..15 èßä 2014-5-18 17311973 ÊäÒºÁË 2018-5-10 23:34
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S650 Android L MOD¡¿ attach_img heatlevel  ...23456..13 masakaty 2014-12-17 15212476 kof860i 2018-4-8 10:40
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 VIBE 1.5 1419 Îȶ¨°æ Ô­×Ìԭζ ROOT¿¨Ë¢°ü14.05.22.ÕæÕý4.4ϵͳ attach_img heatlevel  ...23456..17 èßä 2014-5-22 20114741 lierde 2018-3-26 21:21
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650ÒÆÖ²ColorOS СÇåРÁ÷³©ÔËÐÐ Ê¡µç¿¨Ë¢°ü14.6.4 attach_img heatlevel agree  ...23456..11 èßä 2014-6-4 12911347 lierde 2018-3-26 21:15
[ÇóÖú] S650µÄË¢»ú°ü·Âiphone6Ë¢»ú°ü Òѻظ´  ...23456..7 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-1-9 8110298 lierde 2018-3-25 15:28
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏë S650Ë¢»ú°ü »ùÓÚ¹Ù·½VIBE1415Îȶ¨°æÖÆ×÷Á÷³©ºÃÓÃÊ¡µç ÒѸüРattach_img  ...23456..7 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-12-16 8310369 lierde 2018-3-24 08:29
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650VIBE2.0Ô­ÉúÎȶ¨¾«¼ò°æ2014-08-21±¾À´×Ô¼ºÓõģ¬ÏÖÔÚ¹²Ïí¸ø´ó¼Ò attach_img  ...23456..10 ÍæÃü±à³Ì 2014-8-22 10911094 lierde 2018-3-24 00:24
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ×îÐÂVIBE 2.0 1439 7.3.1Îȶ¨°æ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü14.9.25 attach_img heatlevel  ...23456..13 èßä 2014-9-27 15512342 ÁªÏëS650123 2018-2-23 10:50
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ135ÆÚ¡¿14.07.18°æ±¾·¢²¼ ÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü attach_img  ...234 èßä 2014-7-19 365701 zqdm1104 2018-2-15 16:45
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ROM50¹«²â°æ ÎÒµÄÊÀ½ç±­ÄãµÄÇà´º¹²ºÍ¹ú ¿¨Ë¢°ü14.6.17 attach_img  ...234 èßä 2014-6-17 388003 zqdm1104 2018-2-13 02:19
[ÇóÖú] °áÔËROM GAUNCHAOXIAN 2018-1-31 0336 GAUNCHAOXIAN 2018-1-31 16:20
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ195Öܸüз¢²¼ ÍêÃÀÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü14.7.6 attach_img  ...234 èßä 2014-7-6 466079 13594611244 2017-12-1 23:11
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ÔÚwin7ϵͳÏÂÏßË¢Çý¶¯°²×°½Ì³Ì heatlevel  ...23456..26 èßä 2014-5-19 30015429 13594611244 2017-12-1 21:29
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 vibe 2.0 1433 Îȶ¨°æ Ô­×Ìԭζ¿¨Ë¢°ü14.8.14¸üРattach_img  ...23456 èßä 2014-8-14 719443 wangst2008 2017-11-3 16:19
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 Ô­³§ S123 ROOT ÏßË¢¾Èש ÏßË¢°ü ÈÕ³£±Ø±¸ attach_img heatlevel  ...23456..22 èßä 2014-5-18 25514018 ÊÜÖØÉ˵ķç 2017-10-8 22:59
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ×îÐÂVIBE 1.5 Îȶ¨°æ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü´øROOT 14.6.6 attach_img heatlevel  ...23456..14 èßä 2014-6-6 16513670 ÊÜÖØÉ˵ķç 2017-10-8 22:18
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ÒÆÖ²Ô­Éú°²×¿_ËÙ¶ÈÓÅ»¯_¾«¼ò°æ_Á÷³©¿¨Ë¢°ü14.5.30 attach_img heatlevel  ...23456..14 èßä 2014-5-30 15913489 ÊÜÖØÉ˵ķç 2017-10-8 21:24
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 Ô­³§S123 Ô­×Ìԭζ δROOT ±£ÐÞרÓÿ¨Ë¢°ü14.5.17 attach_img  ...2345 èßä 2014-5-17 587484 hqgbn 2017-10-8 09:46
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ136ÆÚ¡¿14.07.25°æ±¾·¢²¼ ÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23 èßä 2014-7-26 324839 hjkliuy 2017-8-7 05:03
[ÆäËü] ×îаæ miui v5 193ÖÜ ÒѾ­ ÐÞ¸´ ÖØÁ¦¸ÐÓ¦ ÄÚÖô洢 µÈBUG ÓÐͼÓÐÕæÏà Ë¢»ú°üÔÚÉÏ´« attach_img  ...234 èßä 2014-6-24 465509 a956258343 2017-5-30 02:18
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ194Öܸüз¢²¼ ÍêÃÀÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü14.6.29 attach_img  ...2 èßä 2014-6-29 222992 1739433808 2016-8-7 14:18
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ193Öܸüз¢²¼ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°üÐÞ¸´ÖØÁ¦¸ÐÓ¦ ÄÚÖô洢µÈBUG attach_img  ...23 èßä 2014-6-24 324794 1739433808 2016-8-6 19:31
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 Ê׸ö MIUI V5 µÚ187ÖÜ 14.5.19 ¸üРÍêÕû°æ¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..7 èßä 2014-5-19 8111147 COOlBOOM 2016-7-19 16:23
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ127ÆÚ¡¿14.5.23¿¨Ë¢°ü¸üÐÂÈ«ÐÂÌåÑéÍêÃÀ°æ attach_img  ...23 èßä 2014-5-24 284337 15265588176 2016-7-13 10:20
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ197Öܸüз¢²¼ ÍêÃÀÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü14.7.21 attach_img  ...23456..7 èßä 2014-7-21 7510522 ÊäÒºÁË 2016-6-17 23:09
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ190ÖÜ 14.5.30 ¸üРÍêÕû°æ¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..10 èßä 2014-5-31 11012542 ±ùÏä»á˵»° 2016-6-17 23:08
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 vibe 1.5 1421 DEV ROOT¿¨Ë¢°ü14.5.23¸üРattach_img  ...2345 èßä 2014-5-23 587819 ˧¸ç²©Ê¿ 2016-5-4 13:50
ÐüÉÍ [½Ì³Ì] recoveryģʽÕÒ²»µ½Ë¢»ú°ü ÐÂÈËÌû - [Òѽâ¾ö] ¸úÎÒÀ´°É£¡ 2014-7-8 74090 Î÷ºþ°ÙÏþÉú 2016-4-19 16:47
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ191ÖÜ 14.6.6 ¸üРÍêÕû°æ¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456 èßä 2014-6-7 719371 ±ùÀ×abc 2016-4-7 21:00
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏës650¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ133ÆÚ¡¿14.07.04°æ±¾·¢²¼ ÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23 èßä 2014-7-5 254317 ·¹ËÄ´ó 2016-4-4 09:29
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ196Öܸüз¢²¼ ÍêÃÀÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü14.7.14 attach_img  ...23 èßä 2014-7-14 264339 miyaxik 2016-1-30 15:48
[¼¯ºÏÌù] ÁªÏëS650ÏßË¢°üÏÂÔØ ³È×Ó/°®Çé 2016-1-28 0878 ³È×Ó/°®Çé 2016-1-28 17:11
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 VIBE UI1.5 2014ÄêµÚ27ÖÜÎȶ¨°æ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü´øROOT14.7.4 attach_img  ...2345 èßä 2014-7-4 548103 wtrtyuuyy 2016-1-25 19:48
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ×îй̼þÔ­³§S126 ROOT Ô­×Ìԭζ ¿¨Ë¢°ü14.5.18 attach_img heatlevel  ...23456..7 èßä 2014-5-18 8210742 litai1018 2016-1-25 18:59
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ×îÐÂ4.2¹Ì¼þ S126 140101 δroot ÏßË¢°ü ÈÕ³£±Ø±¸ attach_img  ...23456 èßä 2014-5-18 619328 190078384 2016-1-18 18:16
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏës650 ¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ132ÆÚ¡¿14.06.27°æ±¾·¢²¼ ÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü attach_img  ...2 èßä 2014-6-28 142849 newyun 2016-1-2 19:25
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ÒÆÖ²ºìÃ×MIUI°æ±¾4.5.23 ×îа汾 ¿¨Ë¢°ü14.5.25¸üРattach_img heatlevel  ...23456..9 èßä 2014-5-25 9611531 puu 2015-11-4 07:37
[Ë¢»ú°ü] ×îл¹«¸æ a447515622 2015-8-23 012391 a447515622 2015-8-23 22:15
[Èí¼þ] ×îи£Àû»î¶¯¹«¸æ ÐÂÈËÌû a447515622 2015-8-23 012433 a447515622 2015-8-23 22:15

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-6-20 19:27 , Processed in 0.801115 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网