ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

OPPOÊÖ»úÂÛ̳ ½ñÈÕ: 2|Ö÷Ìâ: 3897

°æÖ÷: wuxianlin
   Òƶ¯ÊåÊåOPPOÊÖ»úÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦Îª¹ã´óÍøÓÑÌṩOPPOÊÖ»ú¹Ù·½ROMË¢»ú,OPPOÊÖ»úÉý¼¶¹Ì¼þ,OPPOÊÖ»úÒ»¼üROOT½Ì³Ì,OPPOÊÖ»úÈí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ,OPPOÊÖ»úUSBÇý¶¯,OPPOÊÖ»ú²úÆ·²ÎÊý,OPPOÊÖ»úÆÀ²â,OPPOÊÖ»úÏúÊÛ¼Û¸ñ,ÊÇÄú¹ºÂòOPPOÊÖ»úʱ×îÓмÛÖµµÄÒÀ¾Ý¡£
OPPOÊÖ»úÂÛ̳ÊÇÒ»¸öÐÂÂÛ̳£¬Ä¿Ç°OPPOÊÖ»ú×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíÌî³ä£¡
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6555 M44 2010-12-13 7865812793620 jawsiee 13 ·ÖÖÓÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] OPPO MTK»úÐÍrecoveryË¢Èë·½·¨ attach_img  ...23456..59 wuxianlin 2013-6-4 70150950 dd666 ×òÌì 14:27
±¾°æÖö¥ [¼¯ºÏÌù] OPPOÖÇÄÜ»úµ¼º½  ...2 wuxianlin 2013-6-3 129709 jy02563961 2016-5-18 10:12
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
OPPOÊÖ»úÂÛ̳-OPPOÊÖ»ú¹ÙÍøË¢»ú°üROOT½Ì³Ì - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[Ë¢»ú°ü] OPPO 1107 MIUI9¿ª·¢°æ ¼«¼òÓÅ»¯ Ö÷ÌâÆƽâ ×Ô¶¨ÒåÉèÖà ¶Å±ÈÒôЧ ¼±ËÙÎȶ¨ Á÷³©Ë³»¬ attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2018-5-27 241413 ÀºÇò°®°¤´ò 8 Ð¡Ê±Ç°
[½Ì³Ì] OPPO R809T µÚÈý·½recovery£¡ attach_img heatlevel  ...23456..31 wuxianlin 2013-6-3 36534203 dd666 ×òÌì 14:34
[Ë¢»ú°ü] OPPO R7sm ¹Ù·½¼«¼ò ¶àÖØÓÅ»¯ SuperSUÊÚȨ ÇåÎúÁ÷³© ³Ö¾Ã´ý»ú ÍƼöË¢»ú attach_img  ...23456..8 call_meؼСؼҶ 2018-1-22 936984 mengfan121 Ç°Ìì 14:29
[ÇóÖú] OPPOr11splus£¬ÔÚÍæÓÎÏ·µÄʱºò£¬Í»È»¿¨×¡¹ý¶Îʱ¼äºóºÚÆÁ£¬ÔÙ¿ª»ú¾ÍÒ»Ö±¿¨ÔÚOPPO¿ª»ú½çÃæÉÏÁË£¬ÕâÔõô°ì(¡Ño¡Ñ)£¡ New ÕÆÒÀÇï 3 ÌìÇ° 061 ÕÆÒÀÇï 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] OPPO 1107 ¹Ù·½¼«¼òÓÅ»¯ ¼«ÖÂÌåÑé ³¬¼¶Á÷³© ³¤ÆÚʹÓÃÓÅÑ¡ attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2018-1-28 331130 lhjzz 2019-4-14 18:50
[Ë¢»ú°ü] OPPO A53M (È«Íøͨ) ¼«Ö¾«¼ò ÇåÐÂΨÃÀ RootȨÏÞ Á÷³©ÊµÓà ÍêÃÀÌåÑé attach_img ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-6-13 11802 q222455 2019-4-14 16:23
[Ë¢»ú°ü] OPPO A53M (È«Íøͨ) ¾«¼òÓÅ»¯ ÔËÐÐÁ÷³© Îȶ¨Ê¡µç ÍêÃÀ¶¨ÖÆ ³Ö¾Ã´ý»ú ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2018-1-16 313970 q222455 2019-4-14 15:31
[ÇóÖú] Oppo A73Ë¢»úÇý¶¯×°²»ÉÏ digicom 2019-4-13 0212 digicom 2019-4-13 04:38
[ÇóÖú] preloader×°²»ÉÏ digicom 2019-4-13 085 digicom 2019-4-13 04:38
[¼¯ºÏÌù] Ãâ·Ñ·ÖÏíOPPOȫϵÁоÈשÏßË¢°ü£¡Ç¿Ë¢°ü£¡ÐͺŸոոüÐÂÍê±Ï£¡ ÐÂÈËÌû  ...23456 ÇñÉÙÃô 2015-4-12 6324224 041423a 2019-4-11 11:17
[Ë¢»ú°ü] OPPO R1S (R8007/Òƶ¯4G) ×îйٷ½¼«¼ò Çåзç¸ñ Îȶ¨Ê¡µç°æ ÍêÃÀÌåÑé attach_img call_meؼСؼҶ 2018-7-31 6559 liaotian1 2019-4-10 18:22
[Ë¢»ú°ü] OPPO A1ͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-2 2300 YZC112019 2019-4-10 16:27
[ÇóÖú] oppor11spÄÜrootÂð 13776652099 2019-4-7 0267 13776652099 2019-4-7 22:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÊåÊåÊ×·¢¡¿oppo n1£¨T/W£© miui 4.4ÌåÑé°æ attach_img  ...23456..8 ghbhaha 2014-7-22 8420163 liuchangqian 2019-4-6 22:59
[Ë¢»ú°ü] OPPO R831S µÚÈý·½recovery¼°°Ù¶ÈÔÆROM67 ÌṩÏÂÔØ attach_img heatlevel  ...23456..47 ÔÆÐù¿¡½Ü 2015-3-30 56138207 947576744 2019-4-6 18:46
[Ë¢»ú°ü] OPPO A31(Òƶ¯4G) ¹Ù·½×îР¾«¼òÓÅ»¯ ÍêÃÀRoot Îȶ¨Ê¡µç Ë¢»ú±Ø±¸ attach_img ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-10-25 5764 Ë®¾§Æ¤¶³ 2019-4-5 20:06
[Ë¢»ú°ü] OPPO A53|Òƶ¯4G ¼«Ö¾«¼ò Ë¿ÖÊ˳»¬ Îȶ¨Ê¡µç ÍêÃÀÌåÑé attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2018-4-5 13965 Ë®¾§Æ¤¶³ 2019-4-5 19:59
[Ë¢»ú°ü] OPPO R8205£¨R1C µçÐŰ棩 ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¾«¼ò ³¬Ç¿ÃÀ»¯ ¶àÏîÓÅ»¯ È«ÐÂÌåÑé˳»¬°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 0343 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 17:55
[Ë¢»ú°ü] OPPO R8205£¨R1C µçÐŰ棩¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 1291 W1014269984 2019-4-4 17:52
[Ë¢»ú°ü] OPPO R8207 ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¾«¼ò ³¬Ç¿ÃÀ»¯ ¶àÏîÓÅ»¯ È«ÐÂÌåÑé˳»¬°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 2316 4503010569 2019-4-4 17:45
[Ë¢»ú°ü] oppo R8207£¨R1C Òƶ¯4G°æ)¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöʹÓà attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 0109 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 17:37
[Ë¢»ú°ü] OPPO 3007 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú Îȶ¨Ê¡µçÁ÷³©°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 0115 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 17:33
[Ë¢»ú°ü] OPPO 3005 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú Îȶ¨Ê¡µçÁ÷³©°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 0223 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 17:30
[Ë¢»ú°ü] OPPO A31 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú Îȶ¨Ê¡µçÁ÷³©°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 0197 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 13:22
[Ë¢»ú°ü] OPPO A31U ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ¶Å±È¶¥¼¶ÒôЧ ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 0333 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 13:19
[Ë¢»ú°ü] OPPO A31C ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ¶Å±È¶¥¼¶ÒôЧ ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 0184 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 13:16
[Ë¢»ú°ü] OPPO 1107 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ¶Å±È¶¥¼¶ÒôЧ ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 0138 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 13:09
[Ë¢»ú°ü] OPPO 1105 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ¶Å±È¶¥¼¶ÒôЧ ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 0242 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 13:04
[Ë¢»ú°ü] OPPO 1100 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ¶Å±È¶¥¼¶ÒôЧ ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 0244 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 13:01
[Ë¢»ú°ü] OPPO R831S ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú Îȶ¨Ê¡µç°æ ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 086 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 13:38
[Ë¢»ú°ü] OPPO R830S ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú Îȶ¨Ê¡µç°æ ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 094 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 13:32
[Ë¢»ú°ü] OPPO R2017 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú Îȶ¨Ê¡µç°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 0196 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 13:19
[Ë¢»ú°ü] OPPO R2010 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú Îȶ¨Ê¡µç°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 0262 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 13:12
[Ë¢»ú°ü] OPPO N5117£¨N1 Mini ) ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¾«¼ò ³¬Ç¿ÃÀ»¯ ¶àÏîÓÅ»¯ È«ÐÂÌåÑé˳»¬°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 1256 13541136231 2019-4-2 13:02
[Ë¢»ú°ü] OPPO N5117£¨N1 Mini £©¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 0126 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 12:57
[Ë¢»ú°ü] OPPO R6007 R1S Òƶ¯4G°æ ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 072 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 12:14
[Ë¢»ú°ü] OPPO R8007 R1S Òƶ¯4G°æ ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¾«¼ò ³¬Ç¿Ê¡µç ¶àÏîÓÅ»¯ È«ÐÂÌåÑé˳»¬°æ ÍƼö attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 2169 rzw007 2019-4-2 11:48
[Ë¢»ú°ü] OPPO R7007£¨R3 Òƶ¯4G£©¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 0100 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 11:46
[Ë¢»ú°ü] OPPO R8007 R1S Òƶ¯4G°æ ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 1153 rzw007 2019-4-2 10:53
[Ë¢»ú°ü] OPPO R8207 ×îÐÂÓÅ»¯ÏßË¢°ü£¡¾Èש£¡Îȶ¨£¡ÄÚ¸½ÓÐÏêϸ½Ì³Ì attach_img  ...234 maozi520 2016-5-31 365921 aa1824896472 2019-3-30 13:15
[Ë¢»ú°ü] OPPO R2017 ColorOs ¾«Æ·ÍƼö Éî²ã¾«¼ò ÍêÃÀROM µÍ¹¦ºÄ ´óÄÚ´æ Á÷³©Îȶ¨ ´ý»ú³Ö¾Ã attach_img ×Ë̬ؼcool 2018-3-22 81086 ¾Í»á¸ü¼Ó¹ú 2019-3-29 15:04
[ÇóÖú] OPPOÓÐûÓÐÏñСÃ×ÄÇÑùµÄÄÚ²â°æ£¬Ã¿ÖÜÒ»µ½ÖÜËĸüÐÂÒ»´ÎϵͳµÄ£¿ ïúÔÃÒË 2019-3-27 0171 ïúÔÃÒË 2019-3-27 22:47
[Ë¢»ú°ü] OPPO R1C (R8207/Òƶ¯4G) ¼«Ö¾«¼ò ÇåÐÂΨÃÀ ¸ßЧÎȶ¨ Á÷³©ÊµÓà ÍêÃÀÌåÑé attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2018-1-30 201676 С»¢Ìù 2019-3-26 14:02

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-4-22 22:44 , Processed in 0.863212 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网